Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
23
Month
April
Year
1880
Copyright
Public Domain
Advertisement
OCR Text

RAILROADS. iyr IUHIGAN CENTRAL RAILRt (i D Time Table. Jlny 25, 1879. OOINO WEST. i 8 ë-ï B$ i -- ¦ a-i II ÍI II II g a ?& t sa !f A.M. A.M. P.M. P.M. P. P. DetroiU.Lv. 7.00 9.35 5.65 3.Ö5 8.10 I. G. T. June... 7.15 10.00 6.10 4.10 8.Í5 10.10 WayueJuuc TM 10.2S 6.42 4.36 8.57 lü 42 TpelUnU BJ0 10.48 7.05 4.55 8 a2 11.0 Ami Arbur... 8.40 11 00 TJ 5.20 9.38 11.J0 D:xler 11.04 7.56 6.87 9 Chelaea 9.29 8.11 5.50 10.15 itiii. Lake.. .5O 8.35 6.10 10.Í8 P. M. A .. Juckeon..Ar. 10.15 9 00 Jack8on..Lv. 10.20 12.15 6.30 11.15 . Alhion 11.04 12.50 - 7.88 11J '¦ Marshall 11.50 1.30 _ B.U8 12.Ü5 1.40 r. . SS BattKCrcek. 12.111 1.56 ? 8.82 14.50 1.1 A. M. Ga!ealrarir.._ 12.53 a. m. 9.06 1.20 Kalaraazoo... 1.15 Ï.37 5.00 9.25 1.38 ÍM Lawton 1.53 5.33 2.13 Denitur 2.10 5.50 2.31 ..... Dowaglac.... 2.35 6.12 S.57 Miei 3.05 4.07 6.55 3.30 4.1) Buchanaii.... 8.19 7.07 3.45 ... ThreeOaks.. 3.IÍ 7.32 „ - NewBnüklo. i.u:s 4.57 7.45 4.27 Mich.City... 4.30 5.20 8.10 4.55 5J Lake 5.13 6.02 8 53 5.45 6.K Ken InsMn. 8.00 6J0 H.M) 6.40 7.H Chicago. Ar. 6.50 7.40 10.30 7.30 8.M eoie XA8T. i A 4 ?i II .._!_ & y ?L i sf A.M. A.M. P.M P. T.jt ChicKi..l.v. 7.00 9.0() 4.(10 5.16 JJ jtmi. 7.511 II.5H 4.60 S.06 1M Lke 8.38 10.30 5.-U 6 10-J Mi. li. City... 9.25 11.13 11.35 7.40 1I- New BuflUo 9.47 11.30 6.65 H-8 ThreaOaks. 10.03 7.s - A. Bnchaiiau.... 10.32 p. m. 7.35 - S NUet 111.45 12.lt. 8.05 9.00 B-JJ Dowaslac... il 13 8.SS .... 1J' Decatar 11.89 8.57 J-J! Uwton 11.67 ü.is a.m '-'A Kalamaz(H) .. 13.88 1.40 H.50 6.50 10.18 üaleeburg... 12.53 .- 7.U8 BattleCreck IJS 2.15 B 7.40 11.10 W Marshall 'i 3 00 8.08 11.37 ¦ Alhion 2.52 3.21 JLJ5_ 8.36 11.59 A.M. A.M. Jnckeon..Ar. 3.tO ,M Jackon,.Lv. 3.4=i 4.0S 7 is 9.30 1S.50 5.J OniRB I.akc. 4. KI 7.38 9.50 5 1.40 8.01 I0.(r7 J-3 Dexter 5.) t-.it i ïu.i ?¦; AnnAiK.r... 5.-.0 5.10 I 1M J? Ypailantl 5..S7 5.44 ü.uci 10.48 2.10 Jimc 6.01 S.I.'i 9.11:! 11.118 2.44 '' 8.18 '.'.¦"¦r. il.. 5 3. ' Detroit... Ar. W.4 'i.30 10.10 11.;'' Sanflay oxreptcd. Jbaturday Snuday excepietDaUy. IIïNUT ( WïNTWOBTH, H. B l.rDTAKD, G. 1 A T. A., Chicago. Gm't Í1.. ""' rpOLEDO & ANN ARBOB R. KTime (ril oT Keh. iX ISSÜ. GHN SOUTH. ¦ 0W -J Tï o. = STATIONS. i f a J _ JL JA. M. P. M A' ' iïi ' 8 10 Hl 10 l.v To!c(lo Ar. tlO-l? ï si. 6.18 North Toledc 9-?í! T5 in-trnii Juuctlmi J-w Jjj ' 6.80 Uawthorn ¦'' : 8.81 ¦ Samarla "èVSi ". ;II.bV."T".'.'.'. ' "JU ¦ 7.10 MouroeJonction.... i lt e 7. 10 Dnndra -( Macón : 9 16 7.M Azalia ff, Mllan 5L ïi Nora -S 9. 7.4T Irania "'S 111 9 6 Í.68 Plttafleld ;¦, d HO 1 tS.10 Ar...'..Ann Arhor lJg-!- " tDaily, exo.Mit Bood ijr. 'Flac ftatloni. . Th Local Preliihl pjlll uorih, li li" 12.1.") p. K., arrivlDK at Anu ArN'ratS.4Sr. w i h. Local Fr.-i-ln, golng ""K Ijawi Anu' al 11 4ii a. m., arrhrlng ut Toledo ai 3.05 r. -i,; Traína will be run byColnmbin ndö thr clork in ihe Superl tendeot'i nlliri' ' ' 1 M.A8BJ BT.J ¦ "!¦¦¦ ¦' ' I F BOYLAN, lt.al KMtate Ageuoj. farms and QooMC bongbt, aoW, ntiii atid llisurod. Olhci: at „_ WOl.VKKINKSTüKK, 3Utf . r.iiUurunaudïUU'"'