Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
9
Month
July
Year
1880
Copyright
Public Domain
Advertisement
OCR Text

RAILROADS. AXIUHIGAN CENTRAL RAILROAJ) Time Jnne 20, ISM. O!NS WST. T i 7" ¦- i ïS jl il il il ? pa ga ga sa ga A.M. A.H. I'.M. l'.X. 1'. M P. V. Detroit. ..Lv. 7.00 9.35 5.05 4.M.J 8 N I.M G. T. Juiic... 7.15 D.55 ti.lll i.) 8.4.r 10.1Ü WayHuJuuc 7.53 WJMJ 6.42 4.4i; 9U7 K' in Ypnilanti B.M iiliS 7.05 S.OS 93 U.02 Anu Arbur... 8 40 I 11 00 7 85 5.2Ï 10.00 11.17 Dxtcr .04 7.56 5.3 10.21 Chclaes. J fcli 5.52 10..J5 Grane Lakc. 9.50 8.35 .12 10.54 T. H. 4. . Jackson.Ar. 10.10 9.00 Jackaon.Lv. I0.au 13.15 8.86 11.20 I5.n Albion 11.04 12.50 J 7.1-2 ll.f 1.18 Marer.all 11.50 1.30 _ o b.' 8 12.21 1.OT BattlcCrcek. 12.W 1.5-5 ï Ka U.43 3" 4. M. OaluBliurtf... ïi.K a. m. 9.15 Kalamazoo.. 1.18 g.M I.B0 BJB 1.' Lawton Ï.M S.2,") 2.05 Decatur 2.U7 5.42 2.2t Duwglac... ï.-ï.) .IK? 2.14 Mleo 255 4 04 B.V) 8.10 4.15 Buchanan... 3.0ii 7.02 .Va TtueuOakB.. M 7.27 NcwBuffitlo. 3.5-1 153 7. In 4 16 Mich. City.... 4.Ü.-Í H.1K S.IIS 4.. 6.2S Lakc 5.08 B.W 8.SI 5.17 UI Kcnuincton. S.BO H.4S (.( 7 18 Chiras" ..Ar. Jl_1.l 10..V. 6.66 soino Mitt. . ïfrf = ': TATBIMS. 5 L S ? gL S f ga y s?a ?a L5 A.M. AM. r.X r.M. r. . OhlC(!O..I-ï. 7.(10 .00 4.011 5.15 H.lll KunsinKton. 1JM U.50 4.50 6.05 10010 Lake H.3S 10.30 5.10 UB 10.48 Mlch. Cltv... a.25 11.13 B.M 7.:! 11. . Now BulfHlo .5O 11.83 8.S 11.52 ÏUrco Oak.. 10.03 1.U A. M. Bnchanan.... 10.30 v. u. 7.40 Nilep 10.45 U.1B 8.1(1 .011 12.1'. DowaKiac... 11.13 8M ï.iu Dcctur 11.39 9.(15 1..W Lawton 11.57 Jl! a. m 1.4K Kalamazoo.. 12.83 1.88 10.00 ti-V WSb 2.26 UaK-KhurK.... 12.53 ¦ P" BattleCrevk 1.K 2.15 jB 7.40 11.10 3.1H r-S 8 1 .Marehall a.26 S.00 4ï 8.09 IlJt IM Albion 2.5S 3.21 8.35 11.B9 4.12 A.M. A.X. Jackou.jr. 3.40 Jackon,.Lv. 8.45 4.05 7.15 9.30 1S.45 S.Otí Gran Lakc. 4.10 7.3 !t.50 5.25 ChclKiia 4.40 B.02 10.07 5.50 Ucxtor 5.IX) 8.1Ï. 1(1.1!' Í.08 Ann Arbor... 5.22 5.07 8.40 111.35 i.ii 6.25 YpKIlantl S.:Vi 6.M 8J6 10.48 2.Í0 6.41 WayneJunc 6.02 5.45 H.lfi 11.08 2.44 7.0B ü.T.Jauc... 6.X5 6.16 M HM SJ3Ú 7.4 Detroit .Ar K.r K..HI ln.ii ll;50 3.35 k.ioi Huuiloy exceptud. {Saturday & bunday uxcepted tDally. HRT C. WHTWimT!t, H. B. LlDTARn, G. r. et 7'. .4., Chicae. den'l St&'t., Detroit. 'POLEDO it ANN ARBOR R. R. Timo Card olJnnc tl, 1880. UOINU MOKTII. UU1NU 8OVTII _ - . 8TATION8. = U w s a h a.h. I r. x. a. a. r. a. t7.56 t6.10 !,v Tol.-d.) Ar. ttt.Mt) f7.50 7.58 ri.13 Norlli Tnlfdo 9 37Í 7.47 8 10 2ft Detroit Jnnctlon 9.15 7..V 8 18 L.l'i Uauthurn "JOX 7.27 8 tl 41 Samarla 9.01 7.18 Baal 8.41) .55 Lulö $. '7.(15 ñ.V 7.10 Monrot-Junctlon... 8.45 7. (XI 8.56 7 10 DnulM 8.3 S.M . '7 .15 Macon 8.1 tt 45 f. Aralla .'r ('1'1 9.18 7.34 Mllnn 8.12 6.M V 35 7 40 Norn 8 0(1 6 21 7.47 Urania 8.00 '(i IS 'I 41 7 $} 1'ittHÜeM 7.50 8.05 in Ar.. . Aini Arlior Lv. 17.85 t 5. 50 tDaily. except Baadajt. Flac ittttoa. The Local Kruihi, t,rumu' uortli, leavoi Toledo at rj.n") r, M.. at A tin Arl"r t 3.45 r. M. Th.' Ixku! KrncUt, gotog touth, leavee Ann Arbor at 11.40 v. ., arrivint' t Toledo al 1.09 r. u. Tram will Ue run bvCohimbim tina, si hnwn by tho clock In the SapsriiitendeBfi ocb al Toledo. Wh. F. i'ALiKKK, BnpwIntsodooC Vy ILLIAM W. NICHOLS, DENTIST 1 {jfli? Bnccugnorto II. W North. Otrlrc, l!i Soath Mln rttr.rt, Niiilonal lUnk Kiwidoitf.e, 27 Uh orty sirrvi NilriniK nxtilr van ailminlntercd whu ri)n'ital. NKt