Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
9
Month
July
Year
1880
Copyright
Public Domain
Advertisement
OCR Text

PERMANENTLY CURES Mkioney piscases, H LIVER COMPLAiNTS, S Constiparon and Pitee. I llL. ü II. 4 [,AKK.KíthII,Vt_, -y, JMIiiifKIINK TUOl It;.: Ithm ¦ H -! llkc a 4-faitnn. It ïuittnr .1 man y Ttry HbsdoaMnf PILKH, and kat tvr fHllrJ to J iti-1 lUlilinílj." I 'LUBON F A1H III1J, itt. llfc- , Vt, h MyS lt l ofprtaelcflii vulu Afwr lxt''n ' B jreur of (reut nufft-rlug frota IlU-n nd "- I 11 run il w." I . S. BOGARON, wl'lfcrb 'thlro, , "m J psokiif ( hn dii( wobciti tor me In , H IKtcl curltitf u t vito I.lvcr mnl lílJatT H Compluluí.' g IT HAS W1JV9 ¦ WONDÜ3FUL ff 11 , I POWER, mmmmm I BKCAU.SK IT ACT ON TI1K ¦ t.ivi:;.th: jíowi uh An kid¦ ni:ys at TiiiisA ;k ti.iii:. ' J Boconeo It cIctir.eoB tho svs'gm or I In K!dnc rand Utl.u'.ry dlsouseu, BilI Piles, orín Rheumatlnm, Neurullu M nnü Fomaly tílscrtler. I KIKNT V-t O1ÏT In adrj Tnfrtltln mm. H poun-l und ¦ lc Mont by mull irvptld. J (lu.'H! ka4ít"mni:.(h!v(,toriMriJI. Ini. i T3TÏ.ir ÏT KTO"W T lly It nt tlu IV.. íc-:-". lrin,l.iw, WILLS, SICnA2L30H 4 CO., trtfrletnt, J 3 UurUiiKtoB, VU L 'V1-11IU.Í í-h t W Warner's Safe Kidne, and Liver Cure. : {Tvrnwrly Dr. Cmiu't hidncy ítrt ) A TPKPliiblu preporstlon aud tbe onl; rara ' FemMty lu tho wurld tot IlnCh Vm Diaciu lll.Wut.iKl ALL, Hldu-;y. Uvrr, u.d Ir1ai-T OImwm. ¦"Testimoniáis of thc hlghet order In nroof ofthtwBBUtcmenu. #-For th cure of Dlabvtea, cali for Wiirnerj rf DlabotM CmT . urrot tbe cure of Ilrisht' nl a othír WARMERS SAFE BITTERS. ltlaUiebstBlaHtInrUIr.anlstlniulat I evcry funcllon to more he&ltuful acUun aud II thu a b..wilt In all dlteue. t-"u"' "ua It curea HETotxxoam and othor Skln Krnpuob nnd Dlauasea, Includlug tauran, 171cer, and other Akr. 1J P.p.la. Wraknru of Ihe Stomurh. ¦n.tlp.Uon. Dlulnca, i,,,,rul lrl.llly. etc. are onred by the Hntr Bitten. It is unpqualed asan appatliorand reijular tonlc. Ilottle of two aiu pnces, 30e. aml 81-00. WARNER'S SAFE NERVINE QuicklrglTCü Bit nnd Sloep to the suffsri nr, cure lIcKdupfar and -ui lrta. prvnl ; KpllepUc nu, and rul Iuvki Nertoua Pro. ifallun brought ou by excennive drink, overwork, nieuuU aUocka, und other causes. l'owerfol aa It Ib to top pain and soothp .11. turbwl Nérvea It never Injures the ayatym. wbether taken in mnull or larse doaw. Buttlea of two altes ; pncet,BOc. and 91. oo. WARNER'S SAFE PILL3 Ar n lmmediate and active stimulus for a Torpld LlTfT, ap3 cure CoitivneM, Dyipopil. B11I VHHHVII I loanM, Blílou Dlrrmrrrlilin L_ rhat, Milint. Fcver ¦ PTT'LifcíirTS Bft nti u"(l siiouhi LiUlP9KUJ Ëtk tíL' u""1 wlieucver the IttttttBW"! tiowels do not opérate (ftULuUUSD wS rivrty nml rvguUrly. ¦ frw n piiu ruir ,h I - ' ?M ¦"¦" 1im fur ihoroMh ¦ tUIJLUIU fl ork. Trlrc 25 eU. ft bui. ¦ HTTlMlrWlMfi Ir Wiirn.i1. Sifr K. r.r.1iriU' I MmUmÉHNiI Mm "lti Iit UruKtriii' Uv4l. m I LUlTMlBlH.H. Warner ftCn.. R jH WKjl l'roprlctur. I tlJTlag ROOHEaTKlL K. Y. ljj CV f ¦Smil tur l'u.,,hlrl To Inventors and Meclianics. I'ntonu jiii.I llow to Obtatu Ih.iti. l'ainpliliir. of 011 p&ijoi fue, npon ncvlpt ofítamps l"r iwntHKf. Addresn (Jll.MdltK, HMITII ft CO., ttulli Itura i r.iiiiitn, u.1 :n, ¦W Auplniíjtuiu, D. C.