Press enter after choosing selection

The Ann Arbor Courier

The Ann Arbor Courier image
Parent Issue
Day
1
Month
July
Year
1881
Copyright
Public Domain
OCR Text

iRIDAY. JULY 1, 1881. lonliáír lid Opeuluic ut iTImII. Mmlh luavlUK Auu Albur, r.aslaud Wem, wil] clmíc m IdUiiws: UOIMG WBHT. rurouyli auJ Way Muil lUráUa.ui. W:iy .Mail UBllT- Anu Arbur and jaekaon 4:5t) mMglii Mail 'J:UUp. m. (iiiIMi KAST. Tbroagb ,m,i Vfaj üall.Higbi Lin.-,i:iK a. m. ,,i :ui.l Wjr Miili, -MllKl;iy itllü Muniluy, olowM üauirday aud buudttj ulglll :l I' n. iUluuiiU and VV) Mui. (l:-'6 il. m., (MUp.ui. ni. ¦ iwlUull .iiui liaukei i'uucli 7:U(I a. in. ll:lUa.l.i. nis lUMriUuted al a. iu., 12 ui. ..M.l ,;-¦ p. Ui. WooUTii 11' JitributHl at b a. m. auj :& 'jukal M" 'UKi "' Ma:1 between Jackh,,!, ,n l Inn Ai i'oi ilihlnbuUHl at Hil.'i a. ui. Uouroo "! A.ir.uu pouoh, lifcUa. m. ,,,i:i., WUltiuore LaAe, iluuiburg aud WelMUn l" Hirsduys, Thursday ana sati. ia. [HllNIl1 tiiildu. fralun arrlve aud depart from i M'.clii{an . nlial üeput 1" lui city as lollows: TÜAI.S KAST. .MUntlc Expresa i.USa.m. Nieiii Bxprei '¦ mKkIuiii .'"' A,..,iulmKlaUou 8.4U a. m. SÜSdïiÏÏid Jfixpr- iu.Ka. ui. Liy Kipresu 5.U7 p. m. Ü2l . Mtp.m. TKAIM WK8T. U 8.1li:i.IU. iay Ex'p'réíiB.. ll.UOa.m. Uraud itapuls Kxpress S.Í2 p. m. „Ackooii Kxpraai 7.36 p. iu. AeuiUü Expr.'ss 1U.UO p. in. l'aciuc Bzpraa a-17 '"¦ riWBH 5.1b a. iu. ü iraias uru ruu by t'lnci) time, wlncti ib naan mlnatM llowr luan Auu Arbor time. ? ri-iil of Tlio CouriiT, lio have Uuhiik-hx at the Frolinlf urt. will .lra' r-iiuct Harriiuiin to Ñrml tll'ir 1'llliIlllK to thin olllcc.

Article

Subjects
Ann Arbor Courier
Old News