Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
8
Month
February
Year
1884
Copyright
Public Domain
OCR Text

Toleda, Ann Arbor & G. T. R. R. LOCAL TIME TABLE. íoing into effect Sumía}-, Jan. l", 18+. Tratns run by Central Time, ÍOING XOKTH. GO1NG SOOT1I. rS g I ei í Ut afix: ï L'êS ól STATIONS. ;ï. Í.; b I a ai xi a ..P.M.lA. M.l .M P. X. P.X. 40Ï 00 8 05 Toledo S 30. 1 45 4 55 i 452 07 8 12 Slanhatten JnnctioB M 26 1 3U4 4 03,2 IS 8 l'.'i Alexi.in:tiou l 1 isW 0212 J K 2! llawlllorne .il 10' 1 17 4 .iii ; 10 -2 : 8 371 Samaría 9 02 1 07 ) a I 25 2 57 8 47 Lulu 8 47 12 4S i i 30 3 07 8 52 Monroe Junction ,S 42J1Í 421] SI I 48 3 23! 9 OH Dundee 8 3012 30jS M 1 55 3 4üi 9 15Í Azalia 6 2U 12 20:3 w 0' 59; 9 27; Mllan Jnncüon S 09 1! 10n 2", ■ 104 OCi 9 SO MllaQ 8 06Ü2 08"( Í.' 15 4 20 9 au Nora 7 59,12 IK?. 17 U. x. ■22 4 40 9 4; Urania 7 r.2!ll 58 S li ' Ï2 4 55 9 57 Pltssüeld Jnnctlon 7 40li 50;S 0 455 20il0 10' Ann Arbor 7 27,11 88'2 4'.i I 03:5 48llO 32' Leiand 7 111 OH W I 11 5 58110 38 Worden 7 06! 11 15 2 45 ; 3ó6 20110 50 1 SomhLvon B 5UJI1 00 2 11) Connections: ATTöTedo, with rallroais ilnerenn ; at Manhattan Junction, with Wheeliog A ake Erie K. R.; at Alexis Junciioo, with M.C. (. K., L. 8. & M. S. Ry. and F. & P. M. R. R.; ai Honroe Junction. wlth L. S. & M. S. Ry.: at Dnnlee, with L. 8. & M. S. Ity.. M. & O. Ky.; at Müu Function. with Wabash. St. Louis & PaclSc Hy.: it Pittffleld.with L.S. M. S. Ky.i at ADn Arhur nith Michigan Central F. R., and at Sonth Lv. n Yith Detroit, Laneing & Northern K. K„ and 3rand Trunk Ey. H. W. ASHLEY, General Sipt. V. H. BBNNETT. Gen'l. Pass. Agent. Detroit, Macklnac & Mariiette R. R. Jaxuary 3, 1884. [ioneer East and "West Line tlirongli tlie Upper Peninsular of Michigan. KAST. STATIONS WKST. a. M. r. i. i 30 Lv. Slarouette. Ar.! Í .u i'. .. I IK Seney 1 M 250 Newberry I lis A. M. 1) 15 Ar. Rt. Ignaoe. Lv.l 8 0 vla M. C. B. K. r. m. 8 25 ...MackinnwCity... 8 38 A. M. 18 1B Jackson I 1 SO i) SO _Detroü_i;L111___Li___ Trains run by Ceutral SUvntlarti Time. D. McCOOL, F. MILLIOAN. Gen'l Sup't. Gen'l Krt & Pass. Agt. Marqiiette. Micli. Marcjui-Me. Mich. MICHIGAN CENTRAL RAILROAD-MAIX l.INE. Time table talilng effect Dec. 9. 1883. qoryo east. f t Is % 3 i" !s SXATICXS. S SM S" 5 ft aK lO K '.It!.!!! i " iA.M. A.M. H.M. I P.M. 'PU P.VOiiCHBO dep) 6 46 8 SS 5 iil - V, 9 V. 1-wenty-sec'nd st 6 57 9 07. 3 47 9 01 w 0! t Kcnslngtun 7 9 46 4 25 9 t lliimmorul 7 47 4 42 ÜDJOU'S ! 7 53 4 50i ToUaston 1 8 02 5 05 ) I.ake '8 1 10 23 5 26, '10 B 11 T, Toner j 8 30 j 5 921 Michigan City s is. 11 06 6 m 11 02 IJ 10 6 New nuftalu 9 20 U Tí 7 03 12 3ö ThrSfl Onka 9 37 7 17 Avery's t 9 40 t7 2üi A.H. Gallen ! ?0 7 .'-' 'IK Daytun 9 56 7 S5 Bnatuainu ""1 7 42 1W Nlles fW 0! 12 13 7 55 BMMI1 I'ukairon 10 36 +8 I ; Dowitiiiii.10J7 BH 2 0B Glenwoml lij S ; Deralur 11 B H 45 2 3o Lnwton 11 S0 t (12 I B Mnttavan 11 88 9 10 Ostemo tUH 9 83 Ki.hnnsroo '-' 1 ;a 9 35 46 11 3 37 3 UaJestmTgb 12 27 ; 7 05 Se'Wk SwilO,1 Sí J1 Ceresoo H '■: = = Uanfasll JuaJJ 12 ig[ soo 38 4 9;.; M-iro.iL-.. 1SB raü Pus b jMdnon I 3 00 4 W f 9 Í0 I 5 44 IU -'S ''"' sj 7 23 9tó m Orass Lake ' H , l"llll1 v 4 5 (B 8 2010 21 4 67 tUB Wyne ? h T 6il nvnrborn j 6 10 9 io'll 30 6 W 8 10 11 DtS " 8 10l Mili 4iilJ .8ti'RJ , , OOINU WKST. . g g La g L- - Sr 5 3J f? ff 11 SprIUKWOll. V I 10 8 45 4 Uj 6 On .8 10 W uaarbora 7 80 iai WajSS Junction 7 50 10 18 4 fl 6 a 8 40 lü % Ann Arlor H )0 10 ió 5 17 7 17: V MU Ui'llii I 62 7 n D-.xter oa S Ml 7 .'S1 0 1 belsi'i '.1 90 6 47 7 63 'J 001 K'iinclsco V 35 8 101 c, in.i.-Lnke 9 41 07 8 IS 10 11 Lf,.,!i ü 51 -Í it Jai ks.ui Jiuicti'n 10 06 9 40 I r.M. kM larkson 10 It 12 10 r. 8 45 10 46 U 1 iirrna 10 S9 1 13 11 WV AIDIon 1100 12 45 7 86 _ II ' ' Murtingo t H 10 7 4t -i. 1133 Ma.shaü jJSilJJ }L' 8(ö E 11 4S 1 Orfsco t '1 57 ■♦ 13 "" ! „ MillleCrffk 13 14 150 S ;l 7..H. UW '■' AiiKUSta ■ 12 :i8 i'.lu'Jïi US8 l.uiesbuiüh 1.12 48 9 12- -12i0 Kmainaioo 1 OS lar 'J 30 4"46 120 ■ lAtemo 1 K J T Mnttiiwail 1 3S 6 10 ♦! 4: Ijiwton 1 4; 9 is 1 M Ooi-atur 2 02 6 :!5' 3 12! (ik'nwood 12 11 fi lt I k DowiiKiac 2 5. V t2 37, ivkniiun i x, 6 10 „, lïm'hannan ,;i'J 6 .4 .' IT Dn non ; 10 Í08MW On len 8 iti 7 (W lü SS Avory's ta J t7 17 Three Onli :f 28 7 22 45 NewBufflJo Í142J4 42 7 111 MUh1gunCU 4 0 6U5I se 4 3 ■' '-; l'urtur 1 ai .' '-'S 8 :i) ;■ 11 P IjKiW t .(i 5 j." - ." .'■ '■'' '■' l'.ill.'aton b Of. S(lB:t6 66 lilllHUl'9 fO 17 '.' K NI 11'' HnumoDd 6 ü 11 27 o -1' n Kennlngton 61O 6 50 H 4i i ; . Ihlcairó rrlK50 7 1 10 -ia' 7 ■!' .Ij"- ■ -1 !- on'r to let off paasenKer;. a T tttopa only (IQ tipnal.

Article

Subjects
Ann Arbor Courier
Old News