Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
13
Month
February
Year
1884
Copyright
Public Domain
OCR Text

Toledo, Ann Arbor & G. I. R. R. LOCAL TIMETABLB. Gon# into eflect Siimlay, Feb. 10, 1SS4. Triliug run üy Central Time, GqrsGjioRTH. 7ioiNrsoi"rii: !! -II-: áí ó e STATIONS. eëo i P.M. 4..M] A p 11 t Ï ??„ Tolei10 ! 5 45 11 Mantaatten Jnnction 9 26 4 48' r 53 7 251 Alexis .Innr-tion ) loli i , w n; Hawlhorue 'J luí 3u t) 10 7 4K Samaría 9 02 4 22Í B 25 8 OS I.ulu 8 474 II i 30 8 15 Monroe Junctíou 8 4Ü3 SI 6 43 tí 30 1 Dundeo 3 30,3 50 Ö 55 8 4tíi Azalia s 20 S 4o 7 08 8 50 1 Milán Jnnction 8 0m'3 "ó I í 1U 9 o:i Alilau 8 Otili TI 7 15 9 0í) Nora 7 6Í]3 17' 7 22 9 22Í Urania Ï 5?. 3 10 7 2 9 M Pitssfleld Junctlon IS W 7 46 9 51! Ann Arbor 7 27 2 491 8 03 10 IV Leland 7 12i_ 30 11 10 22 Worden 7 W'2 2-" 8 &510 .tal SooüiLyon ti SUa luí ConnectiolTsT At Toledo, wltn railrovis liivcnin; at Manhattan JunctioD, with Wheelii.f t Lake Erie K. R.; at Alexis Junciion, wilh M C K. K., L. 8. & M. S. Ry. and F. & P. M K. R.Mit Monroe Jonction. with L. S. & M. 8. al tundee, with L. 8. & M. 8. Ry.. M. & O. Ry.; at Mil.m Junction. with Wabash. 8t. Luais A Pacific Ity ■ at Pittsfleld.with L. 8. M. 8. Ky.; at Amii Arb r with Michigan Central R. R., and at South Li n with Detroit, Laneiug fc Northeru R. H., ui:(l Grand Trunk Ry. H. W. ASHLEY, General Supl. VV. H. BBNXEIT, Gen'l. Pass. Agent. Detroit, Mackinac & Marqnette R. K. January 3, ls4. Pionper East and "West Line tlirough ilie Upper Peninsular of Michigan. EAr-T. STATIONS W KST. A. M. i pTm. 8 30 Lv. Marquette. Ar. i M r. m. 1 18 Seney i V, 2 50 Newberry 1 13 A. M. i 15 Ar. Rt. Ignaee. Lv. S .10 via M. ü. K. R. i', t. 8 25 ...MacklnawCity... tM 10 15 Jacksou i 7 5' ti fiO Detroit 8 4.ï Trains run by Central Standard Time. D. McCOOL, F. MILL1GAN. üen'l Sup't. Gen'l Krt & Pass. Agt. Marquette. Mich. Miirqncttp. Mich. JyJICHIGAN CENTRAL RAJLROAD-MAIX Timo tab lo taklng effect Dec. 8, 1883. OOIXOAT.' tX I" l S" 1 100 s STATIOXS. -3 3 S 41 5 SÍ 3B ii "ÍB las Sa :5 a a 'a a z a A.M.AJLP.IV. P.M 'P.M il'.M. ( hlcapo ilep ti 46 IU 335 i ,v i 4 at Twenty-see'nd si rt 57 9 07: 8 47 !t W 18 if. 4 41 Kensimrton 7 35 9 45 4 25 ü ü 10 tó á Hammond 7 47 4 4' üibson's 7 53 4 50 r..ll..ston 8 02 5 05'. &?L, iansl uBnii sswagf fss?a nasa" Three aks 9 37 r 17 Avery's + 9 40 tT ■ 1 u Gallen 9fO 7 28 rt Duyton 9 5C. ; av Buchnlillilll " Si ; 1 24 4' M NilPS fu ai Tí 13 7 55 KOi 1 40 7 29 l'okugon lili") f8 08 Uuwa!i:i' 1(1 47 8 2 2 Ü8 OlenwuiKl .11 (Jl +8 3J DiTKtiir 1 11 18 s 45 ' :í', l.awtim ,U :il l 02 .' 53 Miittawau 11 88 9 Ul Ostemo + 11 5.1 8 23 I' M'..■ Kalnmatoo 15 07 1 33 9 35 45 1 20 S ti 8 40 (iiilusburi;U 12 T, 7 IK Augusta 12 HS l_ 7 ! ' ■'attleCreek 12 57 2 107 :s 2 02 41; 'J 17 Uerasco ti 1 i = c , 7íj MarSlmll J WiS L m L J 4 , í, Marenxo 1 58 fS j S 13 Alhlon 2 10 3 16 8 25 I il) I-arma 2 30 2 - 8 47, A M Jackson 3 00 4 80 7W) 9 25 :l 45 5 45 1 19 Jackiu Junctl'u ' 04 7 05 I . KSSJ ' W 4 20 8 101 v!" anti 4 S 5 ÍS 8 10 43 5 H 7 MU WafSl Junctlon 5 15 5 0 9 O3ÍU 02 5 31 7 40; . iuuirn V SS 7 56V i '"','„ "us 5 55 6 10 9 lili 30 G 00 8 10 V! X iletrolt rr 6 10 l 9 6511 45 (i 15; 8 . 35 QUINO WEST. i ,- w & & OLrt "-o K t2 S1" í" ,s L:- ." ■ " STATIONS. K111 L c K o = =& s ís .i y __ __ i__ Hél iLsllA.M. A.M.r.M.r.M.ÍP.N.PM. Detroit depi (i 66 8 30 4 00 5 61) 7 ii J t! Sprluiro-Plls i 7 10 a 45 4 15 Kft'i S Ul 10 Ul. :)c:irtiorn 7 30 4 28 6 20; 8 25 I Wayne 7 48 6 S3 Wiíjm. Juuctloii 7ÍO10 1S 4 41 6 36(8 40 10 30 Denton's fi 07 1 6 .r0 Vl. antl 8 ÍS 10 4.S 5 00 7 l), 9 0a 11 OS! Ann Arbor 8 4( 10 ív 5 17, 17, 8 20 II 23 Di'lbl 8.V i 7 '7 Di-xter '.i i. 5 94' 7 :8 9 401 i belaea ü ao i ; ? 53 a aa K'anciaeo n :tó 8 10 (rassljike S 46 6 07 SlülOi; León i 9 61 8 ii Juikacjii Junctl'n 10 06 8 40: P.M. A.M. )ckson 10 14 12 10 6 50 8 4V10 J6 U 40 l'iiriu 10 99 7 13 II u. A n.1,,11 11 Ü0 12 46 7 35". 1.2.1 117 MnrriiKO i 11 10 7 47 5 11 íL M'iilinll ! arr 11 26 1 P5 ín , "m" )0ep,M 4.'. 125 8 028= 11 4S1 1 SS Oerwoa t " 5" l+ 12! iivttleCreek 12 14 150 8;I7 13 1.V ï Oci Augusta ■ IÏ88 9('.'aS U 48 Oulesbuigli t,12 48 9 12 - - 1L' 50 Kainmmm 1 OS ? ;ll ;l 30 í'aÜ ) 20 2 42 ''""■'■'" 126 457, I Muttawau 1 38 5 loltl 47, U1"1 1 4 t 18 I ..'. IH'catur 2 02 5 35 I l', i;ienw(.o(J t2U _L linwimiao 2 23 5 ütiJSJi IJoknuon 2 35 1 io ■ille 2 481 3 55 6 10 ::at t 10 liluhannun :l ir. g U ,, 17 Dnyton 3 10I 7 m!tj ■-■6 l;n l'n 3 i 7ont3X Ave.j's 1:1 M tí 17 Hireo Oaks 3 28 7 22 t3 45l Ni'wBntliiJo 3 42l}4 42 7 :15 4 12 liihilíuiil'lty 4 08. 5 Oúl 8 IW 4 :ls 5' W 4 10 5 28 86115 M [ 4 MI 6 4Ö S.'JJ 5 37 6 5 rIHai 5 05 a (65 66 I ■"'-'i' -; t. 17 :i la ti; lo Hammond 6 Si II 27 tli 20 48 Kcnslngton 6 10 6 50 ui i jo 7 iVi Inentjr-scc'nd t B 38 7 a10 23 I Ul 7 4.(1 ■ J'" "-■■ rr ti 50 7 0 0 ..i 7 .10' 7 ol J Jtiipsonly to lft "ir pusüfiigfr 1 Stup unly un íiunal. 9

Article

Subjects
Ann Arbor Courier
Old News