Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
23
Month
April
Year
1884
Copyright
Public Domain
OCR Text

( ionlng uud Om'iiiub Í Tl allo. l1ls leavlni Aun Aioor, haat and West, UI cl'" loüuws: oui.vu wköt. . .ollgl, and Way .Muil H: 10 and 10:25 a. m. jf2v Mali belweeu Aun Arbor aud Jm-Usou 4:'-'ï p.m. utMHll - 7:35 p.m. UOiNU KAST. riirouuli Hint Way viail, Ntgbl Une,? 35 p. m. rhroUHl' "i' Ü'ii iu:nua.m., i:2 p.m. imi u auUTH. Tuleil" Ponen t:5Ua hi.,2:i,j p.m. iolt;io auU Way a.4Up. m. GU1.NO Mril. soutli Lj'ou ana .Nuitneiu 9.3Ö t. m. Ti. .!). Wllltllixiv dl ll:itnlml'K U.oö a. ia. avius uisi'Kiuui'Kii KttStern Mails iIihIiiuuluu al 7.2U, l"..Mn.in.. ntl ftöU '¦¦ "iWettii .vtHi.diHtribut.wl at 'J.ÜO, 11.20, 7.2U a. m.. aud ö:5j p m. jkOKHUD .Vlauaud Way Mail between Jack,ü :iiU Afin Arimr d lülributed al 11:15 a. nti Ciieud ui fne cuuriei-, tv uve lU„i.i.'-.- ut me l'rubate l'uurt, will ina-' rciunt Juljce llnrriHiau to ,e,it tlieir lriutiis to thio oülce.

Article

Subjects
Ann Arbor Courier
Old News