Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
30
Month
June
Year
1886
Copyright
Public Domain
OCR Text

Michigan CHTPjt The Jfiagara Falls (Route. Ostral Mtaudard Time. Time table taklng effect May 30lh, 188S. CHICAGO Tr DZTBOIT. __ O_ _¦_ M I 5. K OQ Chicago.. Lv. 6 80 00 880 4 001815 955 MlrhlgauCltyi 18 11 11 S17 6 82]0 1H (öl."" ¦ 1' -H 12 15 614 7 81)11114 f StO J Kalm.i!.K...,i7 150 7 23 a SO 12 .15 s I ti 6 45 Batí !¦ 1 OS 2 27 801 130 3 50. 7 l ' x' 20 ¦ ..." fheli.-a 3 58 8 08 9 sí Aun Arbor.... 4 83 530 100 ... 435 moiü'R Wavn. June. 515 605....... 5 IB 7171108 l-tr,,....Ar. 600 646 11 IR g g 8 0,il DETUOIT TO CniCAGO. M # O Í C. C. I MÍ I mnon. Ï? áL S fi g _ _S_ _%L 3 A.M. .M p, M p M r.M p M Detroit... . ,t ' 7 00 tf 10 1: 4 uo S uó 15'" WayiirJunc. 7 4II tB vm 4 45 H 40 955 Tpallaotl .... 8 0110 12 2 tU Ï06M21 AliliArhor . 8 1.ÜU2.. 232 ól ÍJSI038 '.'.". ',h'1" 8 605 10(19.... tai Lakc lo Ï7Ü0 Mib.'ill. .. ID.SKIH5 422 sZhlM 1 04 BaiiiM-r,ck.. nas 1 ,4,1 iwAia ;:¦; Ml.-hlKxlOll)! 3 10 41 7 3?... 416 5 40 sS l1rag.....r. S4fl H09% ....'70U S 05 10 20 '.mn1n lu lnn. DKTK.MT To surrALo. s i , n da rd Ti me. I' M. t. M. A. M. A M. 'trol l.v '-i 1125 5 uu 10 ÍS 05 p m W. I lio I Ai 11 III 2 (o 1110(1 !l 45 3 40 ' A. N. p M T..r..,,i,.....r 90". 6 25 0 '" pm(ü-) . .. 4 W "iilrenl.... . 111 10 . h 118 liii'li'C... a li: . -. A x '¦"' m. I huiu.iK.Lv II i.. - i 1 1 o , Wmrl.inl. . 12 !l i (i ¦; n, M g r, ,„ Wellaail. ... 1 .4: .. ; :, 12 ,a s, ,i u PailVIew.. I 5 45 . I 29 8 55 , ;, ' ' ' 2 - ¦ .... 1 .1)8 ,5S ""¦!¦'' B dire '.' i .-. .'.i . . 1 50 7 10 f.110 1,. i.,t ..ir aiiíi;irr Time. 1 .iií'ii!lí A M . J ¦ w Ph , lel'.. y INi p. x J M' 1 Yi.il. I" di (Ni 5 5 11 'btitn. s .o o uo 7 So vo ¦!-¦ r u .su 1 ju . .. ;;;;;; 8 B SprlDi.ft.-lil. II :ü ti 05 lu A i h 1 1 . . ;í lUpm ¦!¦ 1 ¦;, . Ï 15a Un, 11.. I n.-ti ,-, .... 5 ,5 yrucui-e. 7 4i 2 ÜO 730 liull'l" j Ifi ¦¦ -JU -.'..:: 121% liiill'niii. ,l ii:H,mi :. A', 1'. lü ü'üO 11 Só M. falii, Y. . . .... Sllíl.'n B' V 2 SI 41 '! .. ' 'sil N. K1.M-.0 1. v: :, 7 (Ni . jj a J'nlls V. w 7 ('S . .. 1 ( Willaiul. I 16 7 7 ! m 11 Ai I lu li 5o 1)1 15 1 10 4 36 nebi-c. Lv I 2 30 10 00 Moutu-al 10 9 ex 1'1""'1 1 1 40 1 3 2K Sllluní-lv 415 IftOU 2 55 ' í ÍS 4 45 lietr-ll... 8U6ani I oj,iu 7 U fi 2(). S t . ' 1 8iiip nly tn lei B owtame-n, { Itopt onli 01 -i_i . I-. 1 O. W. HUGOLE8, 11 W. HA YES. i tí. P. Jfc I'. l-ciji At.. Ann Arbor. 1 OfcMneo. 2 TVedo, Ain Artor Je N.itli Michlirau Rallway. i n.MK Sl IIKDULB. ' Tnl.ike elli-ci ut 1:2 uVIock. linón, on Siiniiy, Jone I7Hi, I8ti. i (Soiithern División.) j mu Ijj -i.uHlurd Tline. t WINO NOKTII. (JOING SOUTH : i aT ! igjfi 4% '¦¦ ¦) l..... ArrlvtI.P.. 5 U( 7 i: lult-ri.. 30 5 00 í I' M;r Irll Kil JaiiCl'D 28 4 65 9 1 7 f AkClr .lulu,!, n K i4 47 ïl i.alhni . a 1U 4 40 6 S 7 -II Miin.irlH 0 U0 4 30 '11 UJ Lu 11. s J7 Í 20 8 It N rS M. .,r,., .louril.in s 424 14 551 :ai il.,, w s :i0 4 04 '¦'" H :n ,,,,, 8 284 00 mi 8 W lulfa 8 )8 54 ni n 'i MI1 111 (uneilitn 8 03 45 SI W Mum , 8 06 3 41 6 JB 'i J. r ma 7 52 3 30 4. It .11' ri.i-iiil.l I111.CIHM1 7 40S2-i "" '¦' ' ..n Arl..r !7 27 S 10 70 In M I. Inn 7 12 2 50 7 : III i ,,,.í,-m 7W2 4O + 45 in 46 1 .. t 1, mm is M)2 Ï5 C"i Uodh Al T..I do, Itli r.illroK'i J virg''--: ut mi ti fan .1i ,n 1, lili l.erlitic & Lak" Brli . U.; i v st -m ,iu.' , wi-li M. V H. K., I .. -. .t S !v in' I-, ,t I . M H.R.;mt M..i,i.,e li urn n. unh I . s. ,t m. m, Ky.; t Dm dw, II . .tv. . K . M..t o. Kv.;at Mtl-a Jiiiiclliin. h li M'hIihoIi, át. LOI .t Paciflc Kï.; '"''V""' ."¦' .1. K J.; Ann Arbor lili MicliiLM 1 ei iml li. !(., aiii) Hl Solitti Lyon ""h !''¦ f Ui -n.i' .t N'i.Tibuii, K. 1(., and M;c'.. A I. 'v ¦¦ O-h( rèti-iik Ry. 'r"" 1 t 1 i"i "ort i), i.ul' mid inii-dii. daliv ,x.. ;.t S im'i. rti Milnu Jnnctkm: No. ai-rlv. - ai ;i, ¦ 1..1 Itnü ,.ii. : u. :l lriive Detroit ¦ 2:35 ;,. in. Klu-íHflmi. ? TVijr pxcept Sandays. 1 liji 0 d. no: ii). Vlll'.RY, (leiieral Supt. W. M. 1; wk 1 u ' . Pi-. ,.!. AHN ARBOtí SAVINBS BANK. ANN MÍB l(. .MICHIGAN, Transacts General Banking Business. CAPITAL, $SO,OOO. Or(fnly.eil andar U- anü Bnnklug Law of thln Sim. . smckti'ilanr r ir.li% .'umIIv iin)le tor au Iditioiml ui. urn tq'jgl loilir eto. k field hy tlu'in. thiTi'iiy ..r-.itiiü a i.ii .r.int' ¦ Kunrt lor ihe boncrti of Dipniit ri ol $100,000.00. Thref perDMU. hiier.pl ie ..loed on all Snvlngs Deposite oí oncdollnr and upivnnir-, nccordlog to the rok e ai the Dank nd tntorunt compoundcd peml-aiiiiiull Kot cv to Loan on uniucumbert-d real estnti' und othi'r iOOd socurlty. Dl RECTORS: CHRIHTIAN MACK. Wm. I). IIAKKIMAN W. W. V, INKS. DA.N1KI, IIICOCK, WILLIAM DKIIUEL. v'IM.AKii B.SMITU. DAVID K1NSKV. OFFICKRS: C. MACK. Pr.-. W. W. WINKS, 'ce-Prei. . n. HISCOCK.C.Khlfr. "ÏNSURAN0E REAL KSTAI'E m ..I LOAN AtiENCY UK A.W. HAMILTON OIBce. Ni. :', Klrst Kln.r ll.inillton Hl. K-k. Pnrlit-K (Iimi int t liii.ior iiell Ilinil Kstiile will ilnil il to their ml culi on me. I reprt'-;,Hit Láltml ii.is Kr I fihii ruui' Comp:inl.'s. havlng un tut (regate ospltál over J.'tii,(K)(l,flO0. Ivntrs 1 ,itw. [,isses ilht'niliy a(ljti8ttl and proMiptly palil. I niso Uvii,. ui,, mui hivfsiin. nt Pollolan in Hh' N.-w Yrk MuIuüI IJft' Instinince C'onipatiy, VKWtU "i..ll. IVrsonv ili-sIrllIK Accidt'iil 1 ii u r;i ure. cm h;iv' yurly polU'lt-M wrltten I Im-ih cir l'i u v lerN CfHipOB IilHuriincc Tic k ¦ Is lu. (1 til I ."W i'iiU's In t Act-Ident liiHumiire fTorñpaiiy il Sorth Ahh-mcm Muni't tn liOitn idl'mrei I Riit-M. miiIi-h iiuuis froni S ii. in. lo I) ni. ;iii.l '. io 5 p. in aLKX. W h vMiiro.N, H'innli'.n Kloek. BERRY Wj&rzssrC.ColbT Co.,Bton Harbor, Kich. DAwKC I U

Article

Subjects
Ann Arbor Courier
Old News