Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
9
Month
November
Year
1860
Copyright
Public Domain
OCR Text

üiifftttií ïirertDTn . i. ii . l ll'A.-Hl: ■■ . Vt derol ii ■Trrv Frila ■■■ .■ 't: "■- . ü. Ji W. ')N N. 0.. - PR 1 r "!■-■ . Pil. ,11 UN I K - i■■- te: -ii hm to tb ■ ■ ■ ■■ ,, . :i ■ ii" vianity. .11h' '" V:ack' Nn iluil uj.-. Mftin íIn , A&n Al I' ' M c ' i - í(.b. X.glil cali prumpiy iUm. e !■■. TSVITCHELL & CLARK. A ttohnbiö and Coun.ii!lnn-s btLaw, Qwrftt Lite aúd A Fi iiwurMee agente. Ufflco in Ciíj Ul I n Hun-n -t. , A:i;i LrOo tnatii ín remitte.t, hhu bmc al ütteutioD pftid tu cunvt'janciu o. ■. TwmukLL, fT4ótt I B. r. i i JAMES b. (4()Ti, " "I A.W OFUOL, -No.-, uverSiaw.-uiu k títer Store. SCOTT & TOBÉY. AMBxoTvri i Ph noO Aansts, in 'iiIJ1 lornwrij uocugiad by CordJe,uverth ílore ol Spen t Moore i'r'rfeci itiaiaction guai-soteed. L. D GOL FUE Y , TTORNkY asu Uol'.NhKi.Lwii T LWj Aun ) ! fl. utlice S'uitíj BasfLornw u lii ' ui i SUTHEL-iLANü c BELffTTHOLJüiALK A KB1A11. QBUCKKb, CJLki ... - TF Aan Arlur. # i iovismim i,n+-. a % u W. N. Si.KO]SG, Xy tve. .n-c. , .waiu cil.eel Aun Arüur. L xc. Aw Utuí, .■jjiii oírte L. KlöKuJS &HüJNLJiKUiN, A. . iLLLJtó, JUiiA W JlAi i .vu.!, Ax. ftè. , .ua,u oLlvel, jmuj -i. u.-iV ujjfcueer) ■ oiUce iu tiie uu i ■■ il Oor v TfuunflYik, Uouosaiiord, íoliciiors, mm iim HO, UkVtl luUftj J.UU A liH.isll.,ilmc , .- i i ,w IAUU tl tut .uuu,),,iüJ,ibeiiU iucuüa'jiiüi;i.n„..-l CtJiit. vjIi wrt ui luu ouit. iiUce u;iöi ui i. . o4-.i, aJui AfJtaiKk u ü. . tLt.. unici imuC . euüt, k] , IjHïuua iv ..■!. , u„ perfiluueuuj iucm .u luk L City ui .tiiü .w UOi , lu.j Ii -i .. ii. ■ .- ■ ■ ■■' DM tO Iteuu tO .. i-iic i.uc ui i. ,.i'i;i'.v.i b Uv.iutUCe VVm iw.VV ll i, ju. J-V , etXSQLUI a: oChoh'i.N. Ooit ai Jii reiuiC4 .. ..Lu .irt-ti, urn arüui. - ■■ ■ - - i . iJULLlLK, iVJ. cnanto üiucü., - dbuïn .ctuxii oí Mayuarü, ötetibiu s; Wii(tn's tuit,-,.uu jirbur, Alich. M tiilL & L' '()MJt. 'Vt tíii;F'Ai;'I1JKfíKíí anfJ ler m Hout auOcbo,ila.m LV1. t, .u uuur aot'iii oi J. . jiaynara'e. JL i.oui .i .--ijjt; . hijii;, ijoaiii .-nie oí l ublïc .Square. i. ii Üi'i'JiiliMA iv i u, . i üJLtí5iJtctua injiua iAit-r alia iii'iiiuutuiuix'i .- .t ♦ iMaijr ud Ciotaiug, imtuvitirti ui Olwlb, Uayint'l Vf, LKJtainiio, s-c. Au. d, Sfc öli CL, ..uu -il on ; . c b. FUUi'Jvtt busaiBoa i'K.iuai. uujcc eofotti "t Siaio Trf. „■■■ft "■"■■' iiui'uu ■-ítíi ,-, uvei . ij.iuh .i oLort, ■" PMjP Aun Arbor, jticiuguii. - - -- April, 1.ÖÓ, VVm. VVAG Kii, Df-ilïk ia Ke;uly iia-lt Clolhin(j' loths,( uaimeiw au iai:ag,, tUts.Caps, u mi . ■ ... , i-i :-,,i , w :..,,, st. , Aa Arbor. M. (JAM; K.n. UUUUJuilLkj.:,;,,,:,.,:,,. X ■-' t:, PbOB&is Bloei . kno Arboi ' jBaoh iit itóoN . DÍ...IAB. lui-'r Oooa, i,iuuT.i„, liji, i.nt, .oul s MAïJTARI, 8iEBl8 cfc ( O, LJALf-ms in lrj ooods, liroceries, Drugs & .Mudicine, joou a. shue , ,c.,coruerül Mhid anu Arm átretjla, nu ucji - ■ the lixcüauge, Aun Arbor. KBbKJ:ACli L()„ ■ ilALBRs in Drug aart Medicine, Perfuruery, Toilet artiV cli, a few Jours suutli of the l'ranklin HouBe, Aua Arbor. SLAWSON & GEER, ROClRfi, i'Buvisio.v A: CommiKöioü Merchauts. Hnd ileaT lersin WjtsrLime. I.akd Pursb, and 1'lastek of ?ii, om door Kast of Cook's Hotel. DÏAI.BK in Clocks, Watches, Jewelry. and Fimcy Goods, at U sign ol the liig Watch, No. 27, i'hocnix Block J. C. WATTS. CtiLB in Clock8 , Watohes , Jcwelry and Sil ver Ware No ■it. New Block, Ann Arbor. T B. FREE;1AN. Bákbu and Fashionable Hair Dresser, Main Street, Ann Arbor, Mich Hair Frouts and Curli kept xiDBtentLjr on uand. SCHOFF & M1LLER. I i UUK in Miscellaneous, School, and Blank Books Sta ArbetiOntri' ''ai"r Han''iDebi ic-i Ma' ttreet Ann , D. DeFOREST. i If aoixsjLE and Uetail Dealerin Lumber, Lath Shio (fie, tíash, Uoors, Blind, Water Lime, üraud River fhvster, UHtor Paril, and Nails of all size. A ful! and perfect a-sortment of the above, and all other tínds ol building matenals constantly on hand at the Uwwt possible ratcs, on iielroit -tri-et, a few rods frnm o Railruad Depot. Also Ojeratinï cxteosivoly in the FaUnt Ccioent Koofing. WASIITÉNAW COUSTÏ BlBLIi SOCIETY. , Wostoet of BiblwaDd Testament t the Society J U K N G K I RIPPECTFULLy informs bis former patrons, and the innabitants of Ana Arbor ingpneial, thattaewttl inIftmet Rcholars agaln on tlje PutttO, Violiu, Guitai, in Ihcrough Bas-, SinginK; and also m the (.riman Lan(uagc, at tho iara term? a he used to chariff He will giye the lessone in bis ora house, or in tbeljousee of hit Beholarw. Bcsidf nee in dwf llinp; in the rear of the Storf lately nc npied by me and a.ijoining residencn of J. F. Royce, hre he may b 6een fiom 7 to 8 A, M.,froui 12 to 1 and CHAPÍN , WOOD & CO., VOCSSSOBE TO MANUFACTUKEBFOF Ixiiit Boot, - AND - COLORED MEDIUMS, '!Wlf'aft-BiTïtlz Faper,iio, ASK llffiOH KW.

Article

Subjects
Old News
Michigan Argus