Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
28
Month
November
Year
1862
Copyright
Public Domain
OCR Text

PttlNTING OF ALL KINDS Neatly Executai AT THE A11GÜS OFFICE. WE ARE TREPARE!) TO FILL ALL ORDERS IN TUE LINK OF PËINTING AT THE MOST RE SONABLE R ATES. We hnvc recently purchnsed a :R,TTGK3-XES ROTARY CARD PRESS, and have nddod tlie Int'st. etylos of Cnrd Type, whicli inables u to print [NVITAT1ON CARDS, WEDDING CARLS, VISITIXG CARDS, BUSINESS CARDS &c. in 'the neatest 'tylfs, and ns clienp as any otlier house in ilie State. We aru also pre. [iircd lo print POSTERS, IIANDBILDs, BLAXKS, I;]LL I1EADS,' CTRrTTT.AT?P, PAMPIÏLETS&c THE ATIO-TXS BOOK BIN DER Y is in charge of FIRST CLASS WERKMAN, LEDGERS, RECORDS, JOU RN ALS, HOTEL "REGISTERS, and BLANK BOOKS OF ALL KINDS. UULED TO ANY PATTERN And M(xnnfncturd in beststti.k at New York Prices, Puriodicals of all kir.de BOÜND IX ANY STYLE. Old I3ooks Re-I3ound. All Work warrarited to give entirc satibfciction. E. lï. rt)IVD, Prop i. Office and Bindi-ry, Mnin & Huron 8ts. tHB ÍJRKAT CAUSE Of HUMAN MfiSERY! Jast PuUUhid, in a Se-iled Envelope, Prict Six Cents A Ï.K'Tï.'Rl': lïV O. ' Ui-VKUWELL, N THE cV--AND CUKK "f "pT;ii.iiM ■ . Con'wuinpllon', Mm-.il mr: .'liv-iic-il Dohili'.v, vcrv m n--. KpüepH.T, IlDfHkirvd N'atntfunoftb ludf. H:t"itn ♦', Vuknemi i ttheL mbx ?.tv the litck. tntiDpovHloD . n l lnonftottv to'Ktudy un l Labt)t (t-iüü's of Apprehfp-ilön, I.n% of -mory,.Ay t-ri"ii fij SfMtfi'tTv. Lüvè f Solí I ude , Tïni.1i r . S-iV I U(rust, l]zzii)Ps. Ili';u1:ich. Atï'.t:lioiis i-{ I},,. (V)'-;. Pim[ilvri in the Paqe. Involunjary h'oiisnionji, .-ut I sexual In CAp&ctt1, Uie .d tn:(ï of Yuuihlul Udbcretlno, This ''mirable I.clurp clorirly prnifs Ha1 the ib tve enmrtl. ffn-n toll alllu-i.-.l eviU. niny be rp . inovf l mthiuil dttüoroaa Miricftl opentiöntf, wnA houldtetfead byevry youth and eveiy man in tbc i lan'l. ' Beni ander aftlta ft ptain envelop?, to any nrM-eNs, nn tli rwreiftof nix cflntB.or two (xistage stnjuii-.ly - DR.CFTAA.J. C. KUXB, i 127 Bowery.New Ynrk, Putt Üffico Box . 45Pfi WILLJAAI AC 'i ON. CITY BI POSTER. Orders k-ft it tho Argua Office proihptïy atteiicluil ti. Ayer's Cherry Pectoral, l' IllÜI impire I :, ■;jj EOOK STORE Npj ffflpP, Fraiiklin House ]7t-i aRl.mjh ■!...-. i.. . ...i , f,.u,i i rr.i.iMikK■ ANlJ Maaut'.iciu.vi-, i New and Oioapleleuick o L A VV &Wb ü J CA L JUUUKn, School Boukt, MisctUancaus Ronk, litante ñnoks. dun st a.riowE n. -- : Wall nul Window Paper, Ing and Mathematica! Instrumpnts Muic. uvonüc I.ibrai ,i .-. Ënmtopai tnkl anj Ouda. GOLD And all nther linds uf Pens nnd Prncils Wiadoo Cornlco, Süadea and i-'ixturi', POCKET CUTLERY! Andevorythiiir i.Ti;tiiuíiíí to the trnde, and more to whichtli"y wiiulii ir, vite the ntténtlön ui lir d'iiiilrv. Inconductfngoar btufoess, re hUdn tl that can ht-i'inu-" i':im1 r.o rcftsottabiü man, iromat or child shftll finl iiiiv fftuït. We p(lM'v f.u'ili: ie which will er.nblc ur to aupply our.sUmiers at tl Lowest Pnssiblo Fipfiicep. propase iosell for REAHY PATiasmalUdvance Ve expert a proQt n our goods, birt Cash Saloswill Admit of low FIGURES. Tlip "RmpirkRook St.hík,'' hl tïiiumo.l by a nn.l 'orew.' ml tlu'v will fmni') in tfae ■ijii.-1rt"r .lt'cl;," realy and ■■■. linj ; atlond to all witli uleaRure, who will fnvoi tli.-iii p rtli :i cali. ' líometnher t'ne "Kmiire Bonk Sto.r.'1 JAMKS IÍ. WE'iSTER & Co Ann Arlibr. Hay-,W60. 7J(riiiedgo Ijook Tuk'c, The f'lacfi to Bity tWool Loó7iis WHO 1.1 SAI K Book Si. Statiniif -ry Hoilse S. C. GHICCS & CO. Sandsrs Progressive Readers, Newlj KU-ctri! n 'ï . wifli hp hd ■-■- g:in1 llusirnlione! ure must li .-mtiiui iw nrcll aa ihe Ik -i boolis i-.iimii f. '■miderii' IjilmbrtCaril I n $ ;o II. S.iüilcr' I i i..::m .',!: 'I ( :,.;riP s (in 4 cjuds, 1 Q III hcIit-.1 I r ;i; '.k jg ] aml 'rs iew i i iandc .-' -;.-, ■■:,, :,. sp VI. Lani!er'K l'ict' r.:tt '':■ mn, (bo'und.) . . VII Sanders' t.eruiitn and Kngli.sli 1 rinier 0 VIII 'ad :. '■..■ i r I .:.-,. , i .['.' i.-, IX MlDilfl.- N A rMi Hri.UT S X Shim'h-1--' Nr'. Thtrd Kt dor,'. o XI. -Miiiler1 N"ew Fuurtl] Uailer, ( f XII. f ! -ü 1, !!,.„, ,r, ; ir, XIII. San;. -is Uill SchMil tifadei' Sj XIV. Sanies i ljulfi'.-' Rcatter, 8S XV'. mi!'i .-' i;In i, jx'iitei 1 CO XVI. ijfttnU' Klocutium-r.t t'Iü.rt, s o rh iraiiiTü are dixtinjcuiipd f,.r tlnir stririly ;- firtfisit-c v.liiirticLT :iin) pi iiviit nl inUi jila :i-,n to vmnif. Tln-v li;i Im-.-.i rtfceivrrt wnh mi; i . . . ,1.11 .. :,Ui] by u clasn m ' , r;iiih (ii.-iM hy ■i;f(;t.c;i 1 Ttcbtr& ■!..' li ■. i. ■■..■] tbi-iriu rits !ti i :.. . . i. . m. '■obinson's Cotuse of Iïïathematics. l: UutUTJ') N. KotilXïOX, 1.1. H. Late Trofcosor of ilalbi'maucs iu ths L'. s. Kavy I i'rnj. ; ! r n.;ir. Al iU.K.c'.JC, II. iï.ibnl-cM ,;i j;],t 111 KobinM.o's ..I w-itt.n Aiitli. 5 IV. Robinso . ■ Pruolical Arith. 'i V K..bii.sin'ü Key to 1'i'ucikm! Arillim-üo, :'iO VI. Kob. ii - l'r Hiïlu-r Ai .1 l.ui. tic, ?r Vil. 11 .1). ii-.. 11 s htv i.. Higher Ar.llimel .-, 75 VIH. Kuil .üM.ii's Npw II. l.ii-i.l .Mti-I.i:i, 7o IX. It b."Bmi(a h.-.ï i.. iienton '.lijtbi-n, 7". X. KKUinMin l l'IVf 1-fU'tjk .lf..i,n. I Og XI. r t" lui', i-i .r y , L-iblii, 1 (0. V.l K .biii.-i'ii'. ti.,.1m(-ii 111,1 J ri.in. nnlrv. 1 5il XIII Kn , -. ' ii.-4 ri I .:i v ;'. ïi.'li ," 1 50 XIV li.ib }iMii'. Aui: tical beunietry uud i-Vnip Í .ï ' xv RuWnima', i iffrrentla X"I Kob libuti'K KU'jni-itlan .v.'iu,, nu. ji XVI, Hul. ,.m., -iti',.M,ii, nu'. 1 --, f Vilt KnbiiiKon' Mnljumatical Dm rut. bh, S XIX U',', kt-v ■ ,, A!., ;:i;., (,, . nu-:i V. i-'ur vuj.ng. vf . i s' Fmninga in.I. M iTIIEM.ATir.u, rol'l:.-f, .mbracnir Arllhmolic im.l Tt;il IS.'.J; iti tbp Higliei Mullítmaitcfl. i-'ur i-xio.lt I ; .. ;.v, ■!,.-.- ;:).-ssri illuslraii' n anl priicli'M: u -..utlii.r ui tliis sui[.;i-.-,! b. mi inrliiv;.li-;il ttVltlT ili Illi ♦uuntry. Ti.i. ■ Ma". b. Iji i:. ., II gfCtlunol : i.c r i.l.t, . . Gray's Sérica rif Bntmirs six bon],-j. IÜt ■■lici'i-k's .StilMul AlI.ltDIM JIUll I'ilj'8!" i],.gy, 81. Hitcliciicli's Gcoloej, one book. Wellvn (i:uiini:trs. two bnoka VVell's Sfiientifio Serios, inclucling ('beniit-try, Pliilusiiphv. eto Tlii'fe bouks. Wilson s Seriea of Flictories, fiVé books Piistjuelle'ii FixMinli Sucien, ciclit books. Wniidliiuy's Oi-ruiiin Sories, bcvod books. Bryant& Stiüttnu's Series of rïouk-kceping, tluoi' bijoka. Spenoetinn Systciu of Peninansíiíp, nine books. Anil oilnr Vr.laablc BodUs. Wholesttk) Dealers and Eetail Purcliast rs Wilt iip.fl at ThnosanH different nrticles ot' tiUi:iuiu:i.v hij,! lli,,.,lr',l Tli(uiani] Volurn.-- ..I lux,!;-. fV.-in rliich t. m:i!.c Ihoir ilectiun( cum]ri-iji . ;.u assurtinci ( uul rivaled by anyutlier buul. buubü ip Liii'.-.i "t.iU'-. S. C. G!:KiGS & CO. Are Spi ci:tl Ageit for Mcsijrs Ilarpor & Biu's Publieations. " 1). AppJ' ton & (Vs " " ïicknor & Fidd's " " Gcmld & Lincoln's " " J 15. Lippincott & Co's " Anil furnil) all Lhelr IJuokit :tt iln-li-ni iric's for "il). Note Pipors Letter Papers and Cup Papers, Bliinlt Juuk iasa Booktí, Amlall k,U of rT!A-Kl:Y, ai the lowwt i.rices. SLMKá by the 'i(n'ir caée ft1Jn.Pi ra nrTs :n 1 frni-I,-r vi-it ncr iVnicnco will flnd it intri-inir to lingiT lor n liour .mi.l tl1 ialerminabl jiU'n of litera ture at úO au 1 I Lakt' Mnut S. C. ÍÍIÜGs & Cc Agents Wanted. fjtjT" Ftr s!' c i-tly m 1 valunble Sub criptlon 'orl;s 01 ;itn rtobk' wtk u -n !!■ 1 gitin, I.it-v.ituvc, -Science, or Art, iddress ö. C. OitïUi.H v CO n.I'ASK KKMKMIir.IÏ That i- no boókatoPt in lluscuntry kciiiimr o Xn'i' Ifi' rr im)if .- :t-;-.v!invuL ííi.tu i.i al .va ys fouad .it t) ..ml 41Lake 6tw t. REMKMBFR. That PubHc or TrivAtc Ijnriea wn 'x1 sii]i1iM v.i'h Brst clHa tnndArd lVuttbj S. ' (i te Co. upoo biittr than i wud i aui am a. (rvlgbt "(ï)=.'i'-.lrrM Hfít IruC ■ ii :i;i 1 ::li:i . Tr.i r' i . , Sciiuiiu-s in H .1 [.Htni nt ■ f-l "( th world o) lelterA, un' invitci] ti In;i 1) i) 41 [.iW' stntft t!nir i1íl.t mí resui-t in nsüoiuutsi! S C GRIGGS A CO-, Whoiesale and !L.■■.;, :-=■-■ I, iriltmftiKj -In Imnei a ; 9 tl Li : okotítroe)(Cb cago. s. c, 0RICO8 643 '■'■'■ k. r. janm.v. 150 BJSHELS TIMOTHY SEED jF'ox' Salo "fcy 13XCII & i'lEii.SON. Ann ArborÓcl iber 1. 1J62. FARM FOK SALE. rhe underidjtsed will sell, on te yoara time il iltMived S Acres of i.aiid ín Wröster, Aiijoiiii's !!'■ tli1 f:iim .l L Bovdep, The faun is u-rll lciK''i. iim t:i(f nf cnlt vutjoii. luis :i I Ulh-l linUfcí, a v ui Ui.' iiii'l ihntt y orcjifl i '1. .m-l is OOÜVi II. ent Lo mark t Troi givi'Oon iipplicqtion. I) M'A'NIXG. Ann Ariirr. Pept Hb% tWÏÏ. ÖTOiny NOTIOHj'I'IIE N'UAI. ni.timr f the erin m FanneiV FIm . ï Iiimii-;ui' .- c, in,.-nn -.s í r betio'-lat die )i .! lutm Kncli, li'di ln-c.1, lSili. a' 10 'ekKll.'A II. JüH.v KOCH. tftj l.o.li. X.iv, S li,!8'9 Mniify to Iifiid. rWN Fri!NI-H VOXI'V un rcMonable Irrmi an.l ' l.mg time ,,n v;.,.).'. Ku m eeurttj . K. W.MORC'N. Ann Arbor, July 22, 18G2. 862tf $ iTüFF "& MJLLKR ítK:5TIl.l.OXH.XÍiit tlniiolj Stand, No. 2, Frauklin Block, wiíli tln lel assortn.ont of Books and Stalioncry, PliRFJJM-ElñES, FAJNCY GÜOD&; WALL AND WINDOW PAPEK8. SHaDKS, IÍÜI.LERS, cor;ns. i TASSEI.S, GI,T COÜN'tCRS, CU UTA I Ni?, ÍIOOKS AND PINS, STEREOSCOFES & VIEWS &c. Ever offered in tliia Market ! mul tl.ey ivould suggeBt tnthosr in pursut i f :m v tli in-j in SANTA C LA US' L 1 JV E that ílicy can ecure a Doublé Christmas Present ! b.v purcbasing frnm t!ii sioclí, as meta purchaser %sU au additiuDui present of Jewi'lj-y, te. , KangÏDg invalue trom 50 cte. to $50. 49" Tlipytrust tliat thoirloii expaneuce n -olvtii .u n Is furniis market ugulkriüi ft$tenlion to the wanü ni f 'u'himcrs. may en tille tiiem tt w liberal sliare o, Patnuiage. Atan Arbor.tM. 5. 18C0 777tf LIFE liVSJÍtA!'CE. Tho Connecticut lWutual Life Insu ranea Oompany. Accumulated Capital, - o, 500,000. I iril.l.INSI UK I.IVKS i.h any ninounl nol excedün-. V s... -.' Uie wlidle u-nn ni Ufe orfor a trun ol rears.on thmoftí fnrorabtc terñirt. N . 15 The Cunauany m mri"iy mutual and t!n ttolic liUlci"s get n!l i ;ii)in!s oveí tlttcxact ooitt ni insuriiHM' I accomodaten the nsnred in tin; Hèlttemcnt ni their premiuqi ON IJKK l'iljru:i ,f rl(uúrL Uy laldiur i n "ín1 halfthe ániouat, beaiing iuiervsi :it . br cent, pr annum. l)iri(lenth are Decltired Anmi tul ! nr.( Hnce tlty Bow ftknnuói to : inv ht ct'ni on i'i'p i. ni. i. ;asji auj note, nnl uro lticn';tsing llit'y muy hti nppiie 'o üaTicfi il.t' nott'. if'è' 1 lll ratva oí [iramluióri urea? lw :is anv ofher re sí.ikíU(' ( ompltny ;n..l tlif l.i !;_' KÉnininlntr) t'.ili'l oí SOjSUQfQDp is riocurëlv invertted, a mav !■ srpn h rttVici.ee tí tïic -'lal cni. -nt inatU' :ifcnvil'i];j lu Uuv, ou file in tlit'uilii-r o' 1 1in:;.; ".:.:■ nn Arhn JAMH--Í GOODWIN, Prest. (rv lí. IHBi.iv.St'ov. Kor ixii ticnlaraapply to JAMES C. WA'ISdV, "liul 1 Agent at Aun Arbi i, Mloll. Great Reduction inthe Price cf sIí(;kh & co:s Standard Machines . Well known tn be the Itest. lar ManufacíuTi;ig l'utpost. No. 1, Sl-iii!i.nl 8mtili; .M u-liino, formerlj si.ll t $90, rediused '." S7(). No. 2 nf sarao k-ind uf MaVtíiñe, for im-rly .oíd ai $100, reducL-il tu S75. SINGEliS SETTER A MACHINE fe tta bfjsi M tchiDo in the worlU r Pnimlv Sewing uní hfghi M.iniíf.icíui lïg Purposep: (vritn Hemmcr,) um bcjiutifull) i'inaiiH'iit ■ Tbe Niift. I riii.i 2 Mii'.'liijics are nfi-cat capaoilv and apppcation Cor ninn .ftctürin pttrpthH, Our No. ü H&olifnet art Httpeciall mfapted tonfl itl' light and ln-avv 'orkj in Carnaje ifimjuiiiir. Iio"t ud(1 boe Ülukiog Hnrtiess Makfn-r,c.,etc. . 'Vin-v reof cN'nt sizé, nd wiih n inn lngenougli to i i : i j ; ■ 1 stUclfcihtf largeiti si doHoes. i Uere ís scarcfly any art ol u Trimic tx' ■ ■ (aunot b bftli-r '!►]!".■ wnli tliL'm iban by hand ; sñ, foo the wuviiii of time iin'l tafear is Wjf n-at, Tbetubleof lacli ütg lü íji incluí Unir, and theshuttlo rtU Bold üix tiiue-stlit usual niiantity oí 1Le;ul. Thetargn mfiehtn wdrïin :is fa :: ■ . , Wi vould a-U for our ':ir a iíaohinea, heaimóialatteution of Vert MakfiM nd írss Makors rtdall ti' -vaut II achine fur litiliimniinfactarinf jmr. piteé Tlu-y euibdy tbe fridetflpii id Lhe pOindari -. raak i ni; lihetht m tbvimei'Uickrd íteh. and ■! - tiiic-i to be a 0fkbmt(1 t'or Fajíha Skwivo md ''■''■- inanufauitiriiiK uiiriHisen :is uur stniuU'd mattlriiiew L'"i' mi'öulacim injji purj 8t in gantral ft ;i.w;iy.nii llHIld, HKHWIhi . -Ji K T'VIT I.INUN JNI1 C 1T'í T!li:i:.U), 1 . .' ■■ j.,, ]i BST MACHÍN B lIl itl . ■■■■ Wi' niituutacturf oiii . ti S'( ,-ii,, ;i .;■! H'fiyN i itprBfíli- it?íng oi.r itiitcliir ii"i ,,. i,iy ,in v nihtT-t. W c kn..v Umi t!;-ic are i.i'fiiN-is id tyf tt'é itok Inferior qualiiy it fi Vi"'!" i:..'ii wt-cli:irv i fur lile '" -'. Tllf lietfillC8 ioUI !■ ;i i' iii.hmiIVh turi"l ■- ):t-ci;i lt FH !.::.■ i,i i i mH. A bad nttdlemay rendir tfu eti mat kïue élmofit us'Iei'-'. liar cu-i"iii'-i mru' rust aKiurtd ihatu!. ar Rránch Uffloenaie ruruiniíed t%itb tite ' ■. huiüic k-.í ;.j '' [n casi l miiHputchttwrt, íhe ni uej rnay btí aent in ]Kt.-s!iii'' stiiin), r btiltk nntt's. ('(trrcspondi'iiiri wíl I ptea se trritti t lic-ír ■ [y, It Is wíl in rta nt ili t ne ahuuldj in eaeb caae, knn'.v tlic l'sl (Mlite, ('iiun; v , ;■ t.iI Statfl fíT Al hei i i"g infonnaUím aiuut ewjug Mnulilnuf Miel 7.e3 nricon. worktng: capacitiec ajn1 the ; . ■ I b syinlmg to Í1H, . r Uy lil mil ['ir;; c ; ( I. BÏ. Singar & Crt ?- Gazetto, Wtiicli m ;t bpButifi'l Picíorinl PapercÜttrely devottdto BuUicct- It toitt hesGntjfratfs. +!__ 43" KÍ li.ivp ma lethe.ihnve RfDCPttON 1N PRTrES wiih tbo twn.fnM view 1 bjBuetlting the pubLcaodour .-t-!os. Tba public hftTÓlwen swiqdledbj purioun ma chinen made id tmitntiou of our-. Ï im-tal in tln-m, From the lrm catffog t i!:r -m;.!h'-i in-icv, í ► poer iu.i liiy Their um Kers have n'ot thfl meane t'i do tbatr wurk They íireliii1, twny in secret pliiowj wlu'it it woiíM bé )lrfioAítrt)c tóliürp ii tllfií rcKíiiiJuml 'ioiBr mecbHiicfll &uIÍiuiC6Ki il i mil b1 noing ;i ■ ■■■'■ bus!tu's.:irnl liavlng ixtenive manuíaturing catablishi iucnttf, ; hal tcotnï macliincM cn.n niafh1 ;ii modera i - pricfR. Tb1 beul lejgatxi m iciiiin-s, [ÏAI'l.Y MAiK,arc nlwiivs lutble to fi' nut fiíiTlci, and are ur 10 oost cniisi!p:blq troublcíiníi moiifv tu kt'Pi ihem in röpnire Tlit' ij.ü.ütu's loba ■ i u :t ■ c rttin1y ot correct .tcljrii at itll ratw "l Bp'p'I, fimjlicit.v i : c insCructfon , greal riumbÜit-y, ann rapKlttT 1 openi t itiTi, vrith thc lf;ist labor. Machine to oH)bIuo tboHC ■--■ i ■. t n I f(iuiMtirs, piust be nmdciíf tli bett me al &nJ QoUb '1 to perf'olion. w bare the ay and ntBa&8rOQ ;■ rnml scmt, tu in t)ii. 't be puwliaeríof ros chines, tríioííp'taily trend it muy concern, ili nnA tlíái tbt)í lift'vírtr tli flbnvfrqtiftütles doI ooly wnk .voll a r:i. !'; well h bIow ralOR cf aponKjbnt lat l'-ner in h lineal pnftHiblfl wjorkiotrrtr. Our machines, ns in.iiic by us, vil I eftrn in iv mnney wíth leas La-bor ilian;uiy ptbom ■.vln-thiT tn iniit.iti"ii o ni rs or nui . infatH, thej Aroclteapar thaa n; v ((ttbef inncliinesjisagift. I. M.-INíiKH r)., 458 Broadway NwYork. - Detroit Oflíce, 5S Woodward Avenir, (Merrill Plock.) ITIH M. II. OOODRICH, ágtfnt, Aun Albor. BOOTS ITSHÖES MOü'UE & LOOMIS Are now receiving a large assoríment or Ccots an( Mboei jujíI R. XJ JB IB E R, S I Wliich tbey projiosc (o scll CO per Ct'ní brlnw forn.tr pricerfor cash. Men'í goo.í Kip üoots, [rom $l,"0 to$3,(iO Men'sKpod. Tliiok Boota, from 2 00 to 3,00 Men'í gond Ca'f Booti, from 2.50 to 3.75 BoyV Calf, Kip nr.d Tliict Boots, 88 to 1.75 l,aJ!r' Gaitera, fi-om 41 (o 1 25 Ludios' MoroeeoBiioiers, frnsn 75 to 1,85 Anfl an endleft!) vnricty ( Hinal HIioí's from Fanoy Balittornin tn Infnnts' Creéping SIlOL'S. Wc nre nlsiOIiitiufjKtuiIn lili liliuls of WARRAXTIÍD BOOTS & SIÍOICS Mens Fine Frene! íalf lioots lggcí}aníl SeweL S.i ;fvc ucn rril] lioforp piirchrtsintr olspwhr'rf. n wnre bona-lnol ti uoilaroold. UWBUPAIRINO DON'E o 8HuKT NOTK K.y JVT'.'mE & LOOMIS Miün St,, Uní Ailicr. MIcb. 8-.Ütr &im Arbor City loa House for Sale Cheap. '!'[['■: lubftcrtber fiiïprs fr ule lii rcHnuo. wjth stn ilxmi 2 ' Kflrm 'if 1 un' ;.'l,;oini!itr. tógetiipr willi lifir.-cs. Miiiü ,-.:;i!l piMiuri i"ii ]-'uii ■! dowp and tíie baliuco rnn wnciin un time. ' 87Ow6 C1EMENT B. THOMPSON.

Article

Subjects
Old News
Michigan Argus