Press enter after choosing selection

Notice

Notice image
Parent Issue
Day
11
Month
October
Year
1872
Copyright
Public Domain
OCR Text

S HERF.BY QIVEN, ThatpurauanttoSeeMonll, .Vet No. 100 of theLaws Of'Mlch(K:m, of tlio jcir [871, nti.l uppröved A p-ril lötb, 171, I ti' n-tiy report the folluwj.; rihfal laiuïs to be aaiic&Md afl followf. for orain purpbsea. tt-wit: LlutcJ, Arm Arbor, Bptmbot U'i.h, W72. DAVID M. F0LEY, I)r;iin Coinmissioiier, "Waslitcna Co. BOYDEN DRAIN- WKH.STKIí. ' d 13 á 1 II 11 i unes. Dcucription -2 g B .sí g m S .g - -.. Robwt StoCoU, ohfnwqr, 2.' 1 5 2 8 8 100 12 172 ("""" . v. !if h w ijr, 2S 1 5 s 52 32 2 53 2 5 . ! . whfnwqr, 3fi 1 5 3o 70 ;o m il S6 75 51 ü f" ' Win Uurnbam, ehfaequ, 20 1 5 :i o 8 " 1 20 2 al 4 11 vi M. H. Uexiuider, s pt w Ijf a o qo, 28 1 b 5 12 12 88.00 : 43 57 7" "ƒ") ■ -, , whfnequ, " ;!.". 1 S 11 50 :.-i 70 00 19 4? L- Au-tin KiluU rly, whfsoqr, 35 15 1 18 is 26 20 7 o 32 20 " "l ] (28 179 u) -II i;i 220 M - _jL Llexauder, shfneqn, 35 1 5 U -. BJ SOS os i I J. ft. L. Alexundar, ehfaequ, 35 1 5 4 io Ui 2 03 8 OS '{mAJ Km i;i $:55 Tl ' ' BUSS AND TUOMY DRAIN- SCIO. tJ Wflliam Buse, ol.fnwqu, 2 2 5 10 100 100 82 40 24 10 100 5!) 1 ii Andrew !■'..-., hf w 1.1 oqn, 17 2 r. 25 50 60 69 00 17;;.. 76 zl w hf n e; iju, 20 2 5 15 28 20 80 68 !i 2" 89 S8 An..n.'w Kiiy, ohfiii!i, 20 i 6 'jo 24 L'i x :2 s ::s 30 05 John IV ii.;iiiiK, e hi turan, 17 2 5 ;o 80 BC :■■ K 11 U 50 31 IlomoïP. FJnley, whfawqu, 10 2 9 22 S4 M tl 9 10 44 42 36 lomer P. Flnley, ehfawqu, 10 2 5 3 12 12 ttt M 8 71 L- -J dlm PfUwy, w hf n w cju, 30 2 5 10 32 32 341 10 B W "'■ OJ J Un.-ml l'ncor, olifaw'lu, 17 2 .1 35 80 80 50 20 19 11 74 Ijl Thos. lüuliiirilstin, wlif whfneqn, 21 3 5 15 4S 4S Sil 'J0 II M 5170 f J J. A. I 'i il-., -mu-., ehfDwqu, 31 2 5 4') 'JO 90 00 26 4Í 110 44 , J. A. PolhemtU, upt ohfnwqu, 21 2 5 S 18 li 1H i.o 5 20 23 29 r"i Josoph WagnTi ë hl a o .[u, 2'. 2 S K 90 20 15 80 4 04 20 44 ff""' Wil-., l!. Tuümy, cLl'wLfueiiu, 31 I 5 );) 60 .'" 7 66 7 08 329 20 ÍK 00 $092 20 STJPERIOlt D1ÏAIN NO. I- SX7PEMOR. -, Ail ■;. ■ Tlnimm, ehfiOqo, il -i Í 40 Ü4 U . 17 21 17 28 I _J C. Fi nlifclitn wcju, Z8 2 7 2 8 8 1132 170 8 02 I 1 Crippin, whfnoqu, 31 2 7 20 10 40 :il 1)0 8 43 40 0;) Crippin, ohfswqu, 21 3 7 4 8 8 ti 32 170 K 02 I ' .'-■ i i-, sptehfscq, ïl 2 7 3 e, (; i lo i n i i D. J. Van l'i.yn, iliiehfnequ, ? i ; t B 12 2 20 2 20 LzJ John 8. MiUer, wlifnwqn, 27 'i ï 20 69 M 4110 11 :i8 53 54 JameeL. Palmm-, whf wqn, ü i J a 04 04 s fis io 71 n 3!) JuiümL. Palmer, nwDtwMnir qu 27 2 7 10 24 24 14 R8 4 01 18 89 Miu.n, ehfstrqu, 22 2 7 12 18 18 49 50 13 30 62 88 ■..:'; Mium, n t pt e ht n wqu, 27 2 7 0 fi 6 10 50 145 0 U5 T-- David Laforgo, nw,ótelitnwbú, 37 2 7 12 I lS 44 00 1188 55 SS ui' David í.:iti-n.'.', M-ptcUnw,, 27 2 7 15 20 20 65 00 14 85 09 85 ,r i David Lefergo, Ii s .- u, 27 2 7 lo 8 8 22 00 5 94 27 94 l5Tj James Sti-ang, iptvbfneqü, Sï 5 7 o 12 12 37 04 io 70 60 84 P"'' S ira LüTuragie, wptehlnw.qa, 27 i 7 20 30 M 71 lo 2 oo ;u ■ "'s. Bei i. ■:-. ,i;igii, uMb w . ;., . - : W 18 4449 1-5 00 58 l.i !aJ - Tovrn of 8upëi-ior, W M 85 5G 2; io los uo 77, , IM $571 72 $174 79 $710 5Ï -"í SPENOBli MARSH DRAIX- ITHILANTI. C2 Fi-.uico I-Voann, ohf olif n w .u, 11 : ï 2Ü 40 40 10 72 10 72 Levi&ü. Freemíin,wLfhínwqu,fi 3 ? 25 55 6 '.: .:, 1125 Alonzo Beimett, whfawqu, 11 : 7 30 W 3Í )(i w 10 29 ;ht Spencer, e hf s w qu, 11 3 7 40 28 25' 13 Sí Í, t9 22 91 WrightSpncor, wilseqo, 11 3 T 40 28 28 1:1 72 ;i l:i 25 9! Xown of Ypsüantí, benefit of hlghway, 80 80 (i3 20 42 41 106 oi Lymuo Wiara, lllif ehf oqu, 11 3' 7 40 33 33 21 (;o 14 47 86 07 .' i 'u l.f Ji'4'j, fl 3 7 10 20 20 12 00 8 04 20 01 Wlu üuicrict, wl.fbwqu, 12 3 7 8 16 1G UGO 0 43 16 03 $133 81 J122 02 $255 8G ALLEN DItAIN- DEXTER. Townsbip of i '- - I t . H 60 62 00 40 12 103 12 -""■N, Thomas Muiray, npt ehf n e qu, 20 i 4 5 0 G 4 09 .4 oo -H ■- ■ Thomii Murray, s pt e hf u e qu, 20 i 4 12 14 il 0 55 8 6S L-mi Peter Idodden, n hf e hf s,c qu, 20 1 4 10 32 12 12 48 8 11 20 59 f j !'.. iiiiiiiiin Allui. ;i lif vr hf n w qu, 21 1 4 f 8 8 5 20 5 20 - -Z Olio. Olenn, nhfwbf nwqi, -.: 1 4 2 36 30 44 M 29 M 73 08 Jam , - !i[ v.hrii wqn. -:l 1 4 30 34 34 ■!.". Mi 29 61 7118 ' - . . ihfnwqu, il 1 i 0 8 8 10 72 0 41 ir Ui W. .. :.; uki l-1í1swu, 21 14 4 12 12 195 1 'J0 ?17C 10 $134 71 Í310 80 STIERLE nilATX- FRKEDOJI. hq EliüabethSticrle,eptehf nwqu, 13 3 4 3 24 24 7 92 4 11 1-2 03 " S ,i ..: : i. i.niss, (■ pt e hf 8 w (jn, 12 3 4 Í5 M 80 3 80 IS 13 5.) '.13 v - G ■ eo, wptehf wqn, 12 3 4 18 24 24 7 92 4 il 1203 . 1 ■ ; 0,-wTifswqu. 12 ;i 4 40 64 (4 2112 10 98 3-2 10 Q . C.Schal ,:■■. , ■■;■.-. I :.-... qu, 12 3 4 6 10 in 4 8 2 -i-.t 7 ii , , John er.chfsequ, 11 9 1 SQ 31 312088 13 17 40 5 lil John iichneeborger, e hf n w qu, 12 3 -1' i A 8 3 38 17-1 5 10 gfw ,I.i!m.i:lir.(-..-l M-vr, s l,f w ht iiwuu, 12 3 4 15 32 32 13 11 898 20 42 John G. Ffiakump, e hl d e qu, 11 3 4 30 lol 104 48 ss 2.') 41 712;) Bcblliid, wptw hf B WqO, 13 4 10 10 16 B 41 4 00 14 34 Caufman.whf sc-qu, 11 3 4 10 24 24 14 10 7 30 3133 Jacob Virale, wTfne qu, 12 3 4 19 20 20 18 00 0 07 23 27 1 1 Jacoblïegle, nhfwhf nwqu, 12 3 4 SI 52 52 48 36 26 14 73 50 ZJ JohnGortman, ept-whíeifíju; 1 3 4 15 52 52 43 16 '22 44 SS 60 Ci TowutfFisedno, M 36 35 04 is 53 si 17 lv- -, Í340 48 $170 9(5 $517 41 WW ÈtOLMES DRAIK- SCIO AND WEBSTER. ■iWndlSói . 2 5 20 20 170 00 GO 30 23G 30 Sün.u.-l v. li.ilrii.-i, wl.t'n cqn, 4 2 5 4 2. 1 17 mi 0 03 23 68 John hfnwqu, 4 2 6 4 Z 1 17 00 C 1;;; 25 63 j 1 I indrew Shields, wlifBequ, 33 1 5 5 3 3 21 ."') 1 ; 4 81 1; W 33 Int 2 2 13 IX) li 03 19 83 I ) V &F. Litohfield.-wlifseqn, ö! 15 5 3 3 25 80 {0 94 36 U U ,-!, '■■ !.! :: v, -in, ■" I 3 10 lü 8 00 2 70 10 76 $272 00 1169 83 1881 -2 J DEXTER DRA1N NO. 1- DV.N'TKl!. -H ■ 11, 21 1 4 30 40 40 20 flO 7 60 27 60 H"" lul-i.-.J II. l.ym.-m, ■ w uu n '■ ■ il. - 1 4 12 )0 10 100 1 52 .') .',2 - J i, ïl 1 4 10 12 12 3 00 1 14 .1 n 'Í r qu, 21 I 1 5 6 .6 1 08 41 1 40 k - Btovenon,iirMnqnBwqu, 21 1 4 IS D( 4 08 77 6 4t r .ju, 21 1 4 IS 20 26 4 69 1 77 6 ii ' in, n-wqjin -1 1 4 30 84 34 17 00 G 40 23 46 ("Tl 21 1 4 40 50 28 00 10 (I . J - .;■-.,:. ;i, 21 1 4 30 40 40 20 (0 7 60 27 OO rel, .ir , W pi - ' 1 4 0 8 8 4 00 1 52 5 5- l'iitnckFarrel, eptsw-Q.ua e qi, -i 4 21 S2 16 00 Cos 22 08 ■■ M.Jiurphy, b ïfl : L1 !2oo 4 i.i! is jr, M Siniphy, n -w qu n e qu, 28 1 4 30 40 40 2 1 00 7 ('0 27 lio r i wqunequ!8 1 4 10 12 12 B 00 2 28 8 28 l .J Sli-e.SJ U.urphy,nlOosequuwqu28 1 4 10 12 12 o oo 2 28 8 -vs , - ' ,lnc qonoq138 1 4 30 44 44 1100 4 18 15 is ( J Juo.CUvel8tein,s3iiB06equnwq,u28 1 4 10 2o 20 5 00 190 6 io , ■ ' , JohiiN Howcll, wlif whiseqn, 28 1 4 19 18 lli 1182 4 40 16 31 I - Z9 , ■ . 2 1 4 U 18 is 13 30 5 05 ïv :,.-, --!l_( C.IÏ.J oq '" l 4 K 8 8 5 02 tU u I I qt; 1 8 10 10 5 00 1 90 6 90 1 - i- J ! '-,,!-.;,:., n e qu e w i;n, 22 1 4 10 12 12 o 00 2 20 8 28 - ■ ), ■ : ., 211 -1 ÍS Ui 16 8 00 8 11 11 01 ■ I.yiniiii: w 1.! ' w U, -- 1 4 10 il 14 7 00 2 00 U OG Xi,; lunwqn, Í1 1 1 25 34' :l 12 S 13 2o 65 JohnGuu-r.eliiii "■ ' I ■' 50 80 87 Oí J! o Hot .. qu, ■-; i -1 20 ; 2 3-2 43 i;s 6 :.-) .".-. ,,; uLuinuciie.'eltf nwqn, '.7 14 3.) 86 15 12 5 7;l ïo 83 " ... , r n e ..11. '.7 1 I H Iti 10 4 S- 1 Cl 's fu . Mimi ■ liaequ, ■)-' 1 4 :2 3 Ü4 123 1 .;: ( _J Town l8 Ivi --' M W -!l Wfl IS lequaequ, ■:■■ i i m 22 -22 14 96 5M !io ;;.( QuinntHnpteptnwqnswqu22 14 8 14 11 9 91 Itl Rt Ja ... ,,i: KW .;■ -- 114 8 5 4-1 2 IHi 7 ;,i) nwquswqu 22 1 4 SO -1-1 44 1 1 .■ii .; lis' 20 6Í i J John Doody, 8 e qu n.WIi 2S 1 4 8 10 10 3 40 1 20 4 (;i F-" sa i4 in 10 3 10 1 29 1 eg . , v. 1-: s c q" 11 e q, 22 1 4 10 IS 12 4. '8 155 :, (; MrslForn, e pt s e qu u e qu, 22 1 4 S0 32 32 'jii 80 7 1)0 28 70 r-1" '■ an, nwquowqu :'.1 1 4 25 3ï ! -.oso 7 'JO ji I- - H I', 1!. I'.mii, y; bis w(, 11 1 1 20 28 'JS 18 20 6 iil .ill Lr .1 e. . M 1 4 8 ü 13 7 80 S 98 10 76 Unwqu, ■.:; 1 40 56 56 4ii4O 16 ;;; (,! 1:1 equnwqu, 23 1 4 4u 5U M 8 99 8 09 OU, H 1 4 10 U IJ I (S 1 77 0 45 J, QutykMU ■ I :' ''■ ;")■'!",-.; 1 4 SIC 3 SS 13 UB ( 30 20 ai K, A.ïoyir,w rumequj ■:: 1 4 1 Dfl 7 (o 700 k atcr, sequ, 23 1 4 ; 130 löü 11 13 14 13 . 1S44 288 1236 07.11 80 fi'.fi 'M .jü 71 49 '(" COLUSIBIA LAKE DRAIX- BIUDGEWATER. C ' ri'iOkvbr, mviiniriiu, 11 4 4 0 4S 48 0 0) 4 23 13 82 1 M 'a. Anü'i ustei , od w i.t' a t1 qu bou C I .. of Sïmler Lrtkte, s by ' . Soiiliolit'a ixid, 3 V 1 3 24 :4 4 80 2 11 r ül () rh:lp Blnm.ehf neqnnequ in 4 4 lo 32 ;2 2816 12 4ü 4069 v-- Blum, ehi 4 4 4 12 12 10 5G 4 64 u 20 1 h lep Jüiiiii, n o pt w nf n w qu, 3 14 8 V4 'J4 'l ld sis 3041 .lai iij J-hun, wlifnequnèqih l" 4 4 8 24 ■:! 11 M SU 10 113 i' 11. .!■■:■...■■.■.. w ' : ■■ ■ ■!■!, 10 4 4 12 36 30 17 04 7 70 25 40 -'"V Adam Kramer, middle pari n - ].f C J 8 o qu boun. n m '."3440 20 20 980 431 1M1 .J" , Jobñ doft, DnwhJ se j;i bounn rTj by ( ' i u and s - ; ia Lukt, 3 4 4 8 24 24 IS 72 8 17 26 8!) 1' Í .I'ihn liuIjTi W hf 8 1 ü 4 I S -.'I _ lft 60 i S(i 20 41; - J,tm llir". ■■ ii: - 3 4 4 !ï -4 24 IS 72 8 17 . li 1 1 Jacob Enbb, n w pi whfnwqa, :i 4 4 10 16 14 40 0 33 ! "J Jacob pi w Iil s n qn, 8 4 4 2 4 4 3 60 1 f.s C Jitcul) l:ii ! . . UfnOQU, 4448 IJ j.j jo ) 4 -5 ]s r= , , llcnrv 1 . l.'.nlit.si.t v. hf 11 AVfju, 0 4 4 li 10 10 7 03 3 j 11 41 [1 Hcnrj ptclifmvqu, 3 4 4 12 18 ]S 14 31 ■ 1 SO 0 - ■■ '1M, 3 4 4 18 30 3u ■_■:) S5 lo 49 S4 " Fndrick ilflltrlu, s p1 1 biswqa, S 4 4 10 '-8 L8 '2ö. 71; u 43 57 ig - tl l 1 : 1 la idle, h i' w t.i s v qu, 3 4 4 15 :;r 30 236 17 o'i 44 39 Adnm It('Jlc, o lif n c qu, 0 4 4 8 20 20 13 'JO n (18 23 28 Ailüiii Utialc, whf n w qa, 10 4 4 ! 8 8 0 1,8 397 Mos Jlllin i.lsiqn, 3 4 4 10 24 24 ÍSRiS j 'j-J 3' 4S C uil ■ ; . 3 4 4 14 3S : 30 08 13 -'s 4r( 3: 1 ■ 1 j 1 1 ■ ■: i.l sr i;ii, .-1 4 4 10 42 42 18 S7 Í 03 ■ !'. 4 4 4 4 12 12 5 20 2 SI ■ Jncob I' v. qu, lu 4 4 IJ ju [5 7s ; 'i ..-, ;:..-.-. -1 11. .■ l.i'st-qn, g 4 4 .1 m m 3 u 14.,, SJ Joieph KawBOM, w Ui 8 w qu, lu 4 4 8 IS 18 Gli 2 69 S 81 00 00 2) 4) S U7

Article

Subjects
Old News
Michigan Argus