Press enter after choosing selection

Detroit Prices Current: Corrected Weekly

Detroit Prices Current: Corrected Weekly image
Parent Issue
Day
4
Month
May
Year
1846
Copyright
Public Domain
OCR Text

ASüRS-lOOlh, N.O. 40 a r : ; ; a ?, ioMo Rico SalnnHn 4 n 4 50 METALS- CAtfDDKSlb. lr,5 32.35 00 n i. Í aAl Vmr Por II,. 4 J allow, mnnlrl 1U „ Swtt]is. bar 5 a K coppeeS niIs' pcr ke oí COFFEL-lb. ShotpawntTn 5i íaVa2"I .bar.lb ?, Lnguirn HJ a ÍH Pi" da Rio 8jay OfLS-lon, .. 3 s:. )onm,Ko ! Whole or !,„,,, 7r, o 80 iflcoon.prime.87i o 50 WI„lcr , .,-, Hiiíkrats. punir. Ö n I Linsreil r l. Fox. primo 7'. ;i I 0l l.nrd Oi po n ■ ,','! ;. Kux üu:iYJiiiK. pruno ','. n II Ueef, mesa, 1I ROO Martin, 1 00 o I 5't ' smnkcd !!, , Fither 2 00 a 50 Prk,mn,bbl 1 1 n T nn ViiflC.it 3an() ' pumo 8 f0 Oner, primo 3 00 n 1 5 wliolo lioj; 10 (io S3 Fux '3 00 n 4 00 Hatns, city ;ured R Volf '25 ii 37A " onJinary 6 n 7 !nr prime 3 00 a 3 5 Buttcr, roll. Ib gi 'IáH- ' firkin. Ib f Vhilo pr bl)l 7 Oü Hog's Lar!, Ib bb] 7 „f l.ick'w Tronido C 51 ('liceso, Ib. Ck ;i 71J lník'l N I do ir0 do ll.-mibnrg, 7 n M o2 hfbbl C 50 a C 00 Ponton, lm. ;, j od 100 ll)s 4 vi) a 4 5f Froni Wnnon i KATHKRS- Ib. SALT- Ib .i ve Gersü '7 Anicric.ui 1 '3l è 1 37 J ■'RUIT - sj'EDS- emo,,8 box f n 5f I.ja b 7:, PpIcBdnM I DO a 1 75 Gra„ i( . 75 11 grcenbbl 4 0)ciover ' non 1.1.Ü a, S lvim' wlliI J a J2 00 RA N-per bu. Vcw Orlen tí 50 a tí 00orn 7'Uaf,No. 1 14 a If.00 i u"'l II n 12} Barlcy . 44 a 5 ALLOW- Ib HIDES & SKINS, Ik E0111' , i Green slauglucr 3 cmlcrcd 7J Dry C n fii - '" y ''" ljoxShccp Skitte, fepcon Cjj nHrinl .85 Calf . ,' Vunpowe? 8lt n 8"i LKATUEH- Vuuiig Hyson ■!() n 7.r Slaugh.9)lolb lfini: (ll Cunton 20 n 30 Spnnish ira 7 VVOOL- II,. U. Lcathcr do. 28 n :0 l'ill bloodéd 3 ) n 31 Caf Skins Ib nu n 7'. Prime or 3 4 '24 n ÍÍ7 MOASSKS - galon. Common 20 a '22