Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
12
Month
May
Year
1848
Copyright
Public Domain
Classified Advertisements
OCR Text

l_& We -ik niir ro.uiers to ni-i tlt :i' eyiM over the fiitluwiiiï extract frnm letfcer vvriten Iv mi htteul fr V.iii.'lm'.s Litli 'iiitriitic M x'ii re - i rcm'ily ttow mare on 'ht frr. tbii.i iinv puuaceu whicli lias nvor been uCr Ml'iceil tn thfi wir'il. Vnniririn, F)Mtta C ., O i . De .ï"1. 13 18 D ■. (i. Vauou.v - W huva miI1 a!l Uto bi itura N-f rvi'ii i, n ui i;-ii :u re whiKI n il. li,tvt' siin]ilir] theilcm i 'il Mm-e .v ■ li iv.; been 'int - Ihi tri. il .iftli ■: mr liciiif Ij h .1 u-i.l 'J tu chnracter - it will liave :i u"'e.it mu, p ncli.i-iM-s biivo rrcm:nt'ri(l-'(l t" (iilicrrf all ovc;r th'c.mrv .i 1 miiy urn this m iin)at w;iitinïtii I) iv. Y u niüt el riivi; tn s;;i([ IW Iw'l inixr. is mio'i hm [io-isMe. We li ' i ■ v ■! will irit il 'iay. a-i (mr ciKt" ii'i's .re .niti iu n'i ritthe ürt'clu. - IVriieaml let in k.mw if yo i cao M I iai a Ji uely. Y il." KEID & 8AND8RS " R ■ 1 1 ;r cil! im'i t!i i A'ii'nt .vli . ■ n nn;H iré ía i ij n iili'r tli? Ghíjt Amkhican Rkmmjv Aitvortwt'pwut. fi t i T'n 'i' ". i Iv 'i ■ w'iv i i I w'm ""f i'"e. ■li Par lic liiiMi. A MBOICINE t'Uti THB SB.VSDN.- Mst all the provailiiuf ftni il.iiuts nt' i liiö liniii ut'tlie y cm are iM-ily cm e I il'utti'Uilc 1 t in liriM-, liy lie usr of illa mnw ni itiieiue.aii t i nlinUteJ I)V PliyticiaiM w II kumv.i h i-e, ili.u I) . (i. fíe ijrniii S.ii iii s luiliaii Vegetable 8 ijir C i ito 1 Pilis r ii it o i'y siil'e a ni pluosauti l i r'ilv ' li ■ ín ipt etüuauiuiin íiuiily lueü'cinc i n--. - Ctii'ilre ion-1 take tli ■ 'iiiils wiili autiratifrty.fiirCuUi I) rjeutury. M isie, B-itptíong and ither dinI'Tí ; aml th ■ i.-m! l i I t Ii-iti ii.lniiniMv aihip'eil t tjieir uso Rir n .; i I e.ioMl ni .liciiM'. Tli-y will puril'v the lilno I. mul in.lii e iheilthy iinlimi nfili" Livartind ill theyitil t'iiicti'in. A'on V. B-.ivv i.Ci iveai'ir nt'TViüirsíe". 1)im tli pilla liy thfl (1 !! l .i ■milis tlie lio.-it ciktr.ii--.i Nislivillc. H s-iys. " tlicy are llw h 'st pilli hiii l'iiuHy ever ua-il." wliicli i uli tila iniiiiinii of al! wln 'ín otrialoflllHio. A.T. II.WBNS First I su i i. JUáT R&CR1VBU IfW Ni w York, a pli-ndifl mnr meiil ol lili- ind i:'.il Irnn-í S rnw Ion tul. eañ inu ni ,)ii al Tu ai, Pedal Uraid Licí, F.noy Urul 1 :i I S II S r iw. AÍ,S,) - A ..t of b n'i''iil i'fw ictyle Riihon noi forji.-riu u chuic rl .u-at ni' prlnluH I,k, Ü e .utl V M'jsliii an.l ri-;l4:li G ii"'íii n'ih" i" si "il li ..,, í.t i:i.-li 5 l!lt.V.N' BHBWSPER JNBKSON ha ' ii d u ■-!■( '!■ r Kl : , Hio'kn' Ha dw ir' kio e. M,un -l . Bi iIh ('r"i{, tur li ui n i futuur 4111I .il" fll 'ii' H'iO'li dcfi ii ■!' !i . 1 in I S-vie. Piriwil r ll'ii ni v I hf ifivfti ti L idi'1 o wi H' ''S h7 QiiiBr. Bll.ifrii .ml !'ifil. Tll lirsL iMlilv ol' stoiJll mly wil! lx u'd i"'l tiii inl Q' v.jrli i 11 -nipl 1 uil iimiuiiic iir. IVreo n t a lirl m 6l 111 1 a dn mióle w II Iei- gv in 11 1 mij All ,11 tli" iiliivt kpi cniiinlly 011 iijii.i .111.I ui "je la uil . IIl li vaiiLi-il 111 xc . illf " "Vh "r wiir!, Rj. oll 1 tli nu 11 .er. O n il 1 t E it 01 Bun L■ I!, tic C ee-i. Mi v 13 Ml'f. .. .". tS3cvf. ' BWBLBVniiJfaucy gbo3iut'cltiicbeá -' A--S. u,ug stro vf A.T. HAVENS