Press enter after choosing selection

Markets

Markets image
Parent Issue
Day
14
Month
April
Year
1881
Copyright
Public Domain
OCR Text

A.N.N AlíBOK, April 18, ÍSSI. APPI.ES. Dry, per Ib 3 BEAMS.perbughel $ir a lo BUTTEU. per iioinul a 'O CHEE8E, " 18 M cmOKEXS, ' 7a S COFFEE -Rio. by sacie, per Ib. 13 18 Java " ' 86 30 CORN, per bushel 25 EUGS, per dozen U FLOUR. per bbl 5 50 PATENT FLOUR. per bbl 8 25 HA V. per ton 14 00 a 15 (XI HIDES- Greeu 6 Kipskins 8 a 9 Calfskins 10 Pelta It a 40 Qreen salt-cured ti a 7 HONEY, Cap. perlb...., ' 16 20 KEROSINE- Water white a 26 bbls 75 LARD, per Ib a 10 OATS, per bushel : ONIONS, " 125 a 150 PO11K 7 00 a 725 POT ATOES, per bushel i:0 a 70 SUGAR- -A's" by bb! , per Ib. 10 a 1C 1-2 TAI.LOW, per Ib 5 WHEAT, per bu !7 100 WOOD. per corcl a 4 00

Article

Subjects
Old News
Ann Arbor Democrat