Press enter after choosing selection

Classified Ad

Classified Ad image
Parent Issue
Day
4
Month
July
Year
1846
Copyright
Public Domain
Advertisement
OCR Text

IV IIANI AttAlft! ?p5cpt nnili; Sutacrihcrliqs jusi P ' " a?"x "v J. rercived. (imd cdn S(P H New York ui cltaiil ai d V U??W! wtll eeleeicd óssonmcfti Í1 c tfic. wlljcll üin-iHs lt mjII s ?ö as ut ;iny B In r establishment ihis ti(i' ui JJu.fiuJo ft ir nuil . I ' ;; iiiuon wl.ícli DKiv be i'nund ihelollow y :■ : .1 iiii(] ;imh IliiOlll 0 p GjiI KingiMr lthijjï Goldlírcnat pin?. (uard C'liains and Kry.. Si! er SpnÓtiS, 1 i -r 11 1 : 1 1 Sili:r 'l'ea nuil ftilflcí f5]ouB (lirt-i iii:i!u. i Silvii .nul (Ki man du Suir.ir 'l'oiii.1 - f?ílvír Snlh MustaYcI iintl ('rèinn cpoóii.. ' lÜltlCH KliivCÖ. llrl l'clliil (':iiOS, Silvci ; n.l ('.iiniiicn Thu:. liles. Silvii Sj' ■''' ■'■' ";- fltM'iiinh and Steel dï. ti ■ i.'s, ( I .ihe-. ll.-iir Mid'i'ixuli !nilio?. Lmiici Mruslu's, Kiizi nitl lJuckp Kiiivcf. I'imc Sltenrs mil St'isíors, Kriivi'ft'nnrt KurKs. lri;t:iliii.i T'-a l'olsand ( .':is:.i -:. )■ ine ; ijlcil (!o . Rri'u.-uiin nijd lk.i.x Cunsllcstitks, S!iavm'_' !ui s and Soiipp, l '11 ip.nan's Uis: K;i7. ! Stroj, Cillaiui iMdi1(.m V.i!!1-is. Silk ai Collón imitm";. Violitis mul 3 ', . 'i Tiit .■iikI V..i.'ir Vu'l Siriiii'y, Kluns, v ïli h. ( Inj.iiHUUtS AcconlcdiKs NIoiio S'i;i!.=. l iiecl lrns mik! ïo -.fis-. Pon cnies. SniilFarH1 c 'nlinccn lüixèsf. Iv.ny [)icMii:r C?tii'it8". Sfflc mirf : rk ■ ii I 1'ociiOl CoiTilin, Nrrdlrr.iM'S. Sn ( Moe.-. .', V i'v: l'tiiniFJ T tiy VVnicliée a urcVii vnrioly c! oüs. in slii-ii ;lic !'h:i' --I variciv Of inys evoi - : i l ■ ! 1 1 iu ilii miiikci. Puncy woik b.uxce, clii''i ■■ :■ . !ol i ii I luir OiVs. Pindliiiü . ('.mil l'l.iftii . Te;) Hcl'. Tiltil ntoim-lri. i'Mnill l'ip..--. ( 'hllill! ll';i Will! il.s'i'K. ,'-;il'ml IV-ncUs. VVaoii i'ninl... URÁS3S AM) ,V()O!) ('I.DCKS. &C: in fil alin.,st cviiy J liiiiL' tg plonso t!i" ;:m y. l-ncliea auü (ïomlo ncii. cill .t ii r I cxiininyj lor yóttrseH'Vs. Clock. VVaicMi .-. ;in.l .Uwciry tfp;iyr1 ;nu' cnrrnnlcil on sjioti noticc. Slmp at liis o'nl !.i!ii!. opp-jMte 11. l'c.ki i ' l'i'.ls Store'. '. CAI,VI?' HÍ.ISS. M. .-.Ctfsli P'aii) fpr ..ld C..1.I A: Siivcf. ', Aim il...r. ,.. C.ili. fir. 2W-ïy S t E 4 í; I School. '1%jTIS:-: .1. R. S.n:mi;. ;,-i.i,-(! l.y Yy,: S. IVJL Fir.i.i , (o pïllilrc fh.tr rifo i.irt-parcd n rccjvu yi-y_ Indica iijto hn scljoöl rn tlicTiñsofticut roóirnoi ihc I (;. I Cluñí;!. j 'V: :. i - l'.'i qürïpr.ql 12 wpcivg; ïot Ktjglisfli f htnucQ$Unm "'.''! ■"'. Pruncli iikI Luim cncji s"! .!rn if pitHsucü togóllii-i vi:li flfe l!n:;!i?li siuclicfi. or sopaiati !v. vr cnclr. ''lic B.d)w(ll wi'l bc funii.-liil vnli n f hilosopincal npparn!ns; aii.l o-cisiuii.d Icclürcs ;;iven un tíio S.itj:::l S( i ' C ■■'. Stx. [JupltS U'íll .'Vi' iislt ifiiHl !o all wlid i - rb ii. in Ihii-ic. Dr:iwin!. and oc .!h.u-.,!k. Mi-- S: n i li ii !"( is lo r.'Ki in:; fcn1iiiij n: I': iiit, ds ' ilü.ni'S. Ten ' ituit. , and ' ,imi ■! liie Unjvcrsiijj; Kcv. ' . S. Curjip, llcv. Mr. S .,,,mi-. c. (". f'. Taylur. Hou. !]. Muil -ie, Wini y. Mun.iri' ï&'q. ' Amii Arlj.M. A-::i 'J!. H-.'C. ?-(' C-ANT BE 1ÍEAT ! rjn[ E sulis;iibci wmdd infiu in ihë ihat JL ili y comiüiic tu biipply the Slato ui iMiclnijan wiih L. B. WALKtR'S PATENT . .jfi ir t 7# „ e ss i.vi-j s . '!:o ;iri;ü iiiiimíicis ol litcsb Mncbilica lli.il liai cciiho!d. nul ilif sic uliiy hcrcasiiigdcrnnncl foi . in ilic bent cvi(lcnccol ihcir al vaiuc. i 1 ui ijcir cstjinnlion w'uh ihose ylip liavc bc oTfift la.nüi. r wnli incir hierily. '.i.uy. tlni'.it Mai-luüo issupcriür lo oilieis n llic l'uüowin parliculars: 1. As it ;m!ines the lirutiiig. Smitrivz, and HouiiKj Principies, it clcatia ilio simniit-si ol rain iu ilic luwt niarincr, rcthining nll tfie fric ion of ilic whcat. nnil chècliarglng the stunt and lust iis fasl ng pcpnrnicd ('rom llie wjieni. 2. It is shnfile in ean'stñirJfíon, and is thcrobro lesa linlile lo btcöRic dcrnngcd.anci costslcss 'or repairs. '3. Itruliü very lïgïit, and ispórfcctly eccurt 'rom firc. 1. It isas durable as any other Machine in ISO. f. Ti co?ís consWcrnbly r.F.ss th.-m oilior kinds. These important points pl'dilenincc have giv en tliis Mnehinc tlic pteféréncC wiifi tb'ttRC wlu :.ivc lairly Incd it. Ánon a lavo yumborpf (eiiileincii in t lio Milling Business wíio niighi je naiiH'd. the followiii'i have u?ed ihe MncHínee'j m'i ccníücd to (hcir c.xcelloncy and bupoiioriiy: 11. i. llc.v.wp. l'oniiac. MJch. I'. I'. Gook. lloehes'er. do !'. )'■. ) n 'i!, i -i. Ma.spn, o JM. K. FniNKj Hianc!:. do 1 f . 11. 1 .it. .;. Camét'acW. do JlcTci enees mr;y also be h.id lo ,1'uin BÁcon, Auburn, Mreli. W. lív-.v. do ,!■ I). C 'n n. '.m. Km!;, do John I'n i r. .Monroe, do 1 1 . DoirsMAN. do do A. Ik mu. Waloiioo. ilo Cij'.o. K).!iiim. .Mirsliaü, do N. Hkmi.nway. Oaklnnd, do AH orders tor Machines will bc proniptlv aitended to. Aüdi K. O. & A. CU ITT KN TON. Aun Atlior, (Luwcf Town) Wosh. (". Mich. Aiiít. 24, IH.V 'J2--ly CrocÚery at Tholesale." FRKDI'.KICK Vi'-:T.MOP.I:. has eoii.-ianily "i hnifó. tiie fñroéei t'ck n t i i o Wcsi oí Crocktry, C!rtnt, Gidsswmc, Lookin G lauses and Vi 'tl.es, Jirilannia Vare 7Y.V, Lamps and Wicking-, Piilcd Vare, China Toys, 4v: -. Ili'; Pirrlc in, ■ludias .-II ihe vaiic'Uca of ( 'roekrry bnd OhifUi, (rom iio linest ('hinri Dinnnr .mil Tea iídis to l!ie m ái conjinoii niiü (p.w prieid v.rirc- Troni the richest ein I : i ■ ío iln plnínest gla.s wnre. IJritnnnfn Cnstorsof everj kind. Britnnnía Tea Se.tis, Cólico l'ois, Tea l'oi?. Lamps, CánüIcsu'ckSj Ac, Sui.m; L.vjr li-iMi'.s ií every desen'ption froni i he niojst eostly cut l'urlor Lamp to tho oheapcsi Store la:np. All tlie. .nbove nnic'es nrc ioiporird ly hjmscfi directiy frorn thc iiianu.raetinpr6 and will be si)!cl ;:t Witoleéhfc. : lov ns ni any Wholesale llouc. c.p"-iiM ■■ í.'um sonboard adili.l i ny. A lihornl discount givon (or ca.'-h. Mdi liaiiis ;iii(l .iilicrs ;uc invilfl to rail and cxnniiiie tho aríielcs al ili oíd tand. JS'o. 125, Jeíl'crspji Avenuo (Eldrud's lilm-k.) Detroit. :.M--ly SÏEEIAT, IVÖTÏCE A.!) LAST C ALL! ! 4 L, pn'rsdn:8 ndfebíri] to ihe !;itr firm of Bcckl ley Mick. and 11 xkli y. Fusier & Co.. lv note, ficcoiin'i " ' íln . u-i-c, are redil sfed lo círl! hlld rtiljtist their iridelitenp=s by thc .r)ih o .I'ily ncxt, or they sviil Lo let't vvith the Juslice for collcetion. CJ '& L. r.KCKLEY. Anu Arbor, Lowcr Town, Jumo le, IJU. L'C!) :5uCLOVEK MaÉhInS TÍIRA'SrjíÑG .M ACHINAS nñd Heperntofe inndí' and sold ly Hjc atrti'BcríWrsíWk iln-ii1 Ma■jiiiu:: Sluip, car úiq Pnper Mil!, l-m-i '!wn. m-Ail IÍSW-VÁ I1AV1LAND, .I.ni. lí). Ir 1(1. í17 tt' W1IOLESALK & RHTA i L. A. ÏÏPFAÖÉÊN, BÖÖKSELLEa AND ST ATIÖMER. SMAIITS BLOCK, I ',',7 j r; k y i: usos a y u ;v v i: , mnioi t. KIA'A'S i mi! (anily tr sali-a complete .i.-.-nriníc'fit ut' fÍ3eefincpire. Schóoí ñnd f '! . icil Mooka. Loiter-iiid CT.ij) Papen l':"" rtd tul cd, Q'nlN, Ink. Scaüiiy Wax, Gajlcry. Wmping l'apur, í'rintiug l'aper. oí all frize; and [?'-ok, N'.vsand Caíinistcrlnl;, of varion.8 kinds. RLAxVK BÓOKá, fíill ítnd líalf bo-.irirt, ol'cvcry wrfety oí Ruling, Rtcmöraiidtim Böokfi, &ti. To Mcrchanis, Teachers, and oihcra, huyjng n )nnuiie.s alargo áistíomu modo. Sab'balh School and Biblc Society DepoKitor. -,'!7-ií"