Press enter after choosing selection

Classified Ad

Classified Ad image
Parent Issue
Day
4
Month
July
Year
1846
Copyright
Public Domain
Advertisement
OCR Text

: v. ■■HHP This excellent cuiunuupd b ior 'solo ly Ui1 ! ropriclor's Aj-cnts. c,Y.;.y frïlïsoR's Coriïlïiii9 {MrKniifs Patent.) The snl'M-nlier wonltl liercby .-.iy lu :lie iu I I.( liat liéis nów prepared u Inriiiah on .siu:t uo [i'c. Mi OM) wh wp--!i. a poi :ible imll. cnptibltrol ■rimlum :!(l bu.-hds ol enra 'Í' i'oui pur Imur. or ;iiinl miici -fo.-n.-c grnin ior ffcil,ir sJtjtcllcdcoFii, witli a tiii-li.) iiib om dever f-ti'il. Ac. ■ alien1 .1. ïj. McKni',bis p.ium t-oni criisbcr and, lover rubber. Ac. The MiiUscn lit-r is nlgn fi:r;:ii i'tl 10 sdl lown nul cmiu'v Mghte to .-ii.l ;iii'in un libera) tumis. t'liö naclitne wórka hlío Vctíñrin. ájplicÁlFó fó loisi'. w.ilil. (ir Mi ..ui i'.'Uri: ofte II", -e. i .ulliricm l (wrforni the iiecossary , i i : n 1 . 1 1 ; Lm niy farm i mlicr e.-!.:lIs', inent lor home cm:ii!upiiin. hut more power is ne'ccsöafy 10 ilo lUS'niii vvl. to :i inilit. Ttïc 'subscribo hos now 'm óperatjon in liif !l..i :i' liis ïihliciiimi' IIimi.'-c. in .1 icisoii. n v.-ii )k !■ u p:Mi. tiv wliicji. uil iln' In hurse íonly ;it í't'6CÍn) lic djivca SJti'd ni'i'ItillÜ. Tlionilynntagca of .fi;cdrng rorn qjjd'cohh in 1 - w ■ ■■ i i'irtw liio ivell uñdorsíbod !" noi il re H.ii:iv:. Sti(Rcejl io.-i, iliat to thó"8flth. wKerc ihcy iiP cOrji ca -v. :nn! wmtli i'rliaje I (I cents -ir liuslicl. ■)■ i'ii.iK ï nu olijcel i" conomirtjly finia lioiüii!1, c'orn mul i'obji nicnl. nul ili-i; (( vvltcrc iKöy giv (rom tó ;', lui lm gritiding eiili'i lor Ictti o.i d,istill(iüon. O;c, jwó oí tinco cvflnpciciu sajcsiiion w;mtuUio scil rialiii? to mí5I mücfiíitá in ttíra ÍS n s c :nid Oliio, nf.il tu toll vichis lo Tlioiiikin'. mor ticin niachiiic in this tíiato; llic bcsi nuw n u se. J. T. WILLSOA'. J'nckèon; Marciï 2. 13 H5. pO-Cmi I%Toíicc. if'i [); HlLfj woukl rcspcoifi'üy inrorm tlic vT cMt.'ii iil Anu Ailiur niril viriniiy tli:it ihc lirm Ol (í D. Hill A Co.. li.iviiiL' dissolved !io will coriiinnt' iij'c liia;nc?s at iliti M stjiiid in 1 1;; '.nis' !!!'. -u. on the ol! n ni I cslültlísíicj i i in . iplca of ihf hiuse ''sm m.i. kofíts anu pmompt i' w.'' lic will lc nl'lc to nllcr lö Iris iutítóriitírs on or nliont liic -Oili (i:iy l Mny, A SILENCIO ASS0R1MEÑT OF SPRIIVG 6000S ii ; ie Jmw-( i i.lc railes i'.i !i. WUc.i. .il. gnd a-H oilior kun,'.-; ! rodupe. All persons w.-iiiiiiii; to buy go)ds will (',:.il i: lo tin ii ndvnntngc to hulil on tlu'ir (1I 'C'loiiii. ii tii I ilio rtbovo nnnicJ ossorttncnl is il-cefvod', ;i.-: tiio'y will lio so]d ii yëry luw rai j. Siilwi ilier v.ill nlsH pay l'.ii'Iu si morkei price ("or lüÜ.OW PÖ;ÜNDS OF WOOL. U. l. 1IILI,. Aun Albor, ;.!., IK I--1G. Üü-tf " exchañgFhotelT TEIWIERAlEflí flaOï.JSJE. (Dirccihj opposilé the Calumet Hotel.) BY CYRUÖP. SMITIJ, NIÁGARA fXhtè] N. V. This House 8 not ol tlie Inrgost d.irn, I.iit Wol! kept. upoii the snme pinn th.-it ii has liern or sevcral ycni8 pnst, nnd uHlmls tinplo ntnl vöry pqinfprinblc accorumodationa for thosc stopping nt llic F:il!s. Tihis liotcl is situnfcd n (Ii6 iIen'nrttcst part f)l the ViHiyje, on Mnin Htroct, nnd bul n few mirintes walk Irom the Catnrnct, Gont rsland or thé Ferry. Niüfüira Fnilf. 1810. 2n2-Gtn [G. Walkins &, tswell, féiè FORWARDING AND COMMtöSlON i'i::']iuiT. Agenfsfi r the Trtnj and t-Jn TJihc. T'or Jfyeitfkt Ttnü Ptrsêagè, iippTyïö Afs a ('. 'J'kitt, , %Ú Coatíes SJ.ïj, N. Y. Ï-DE, CoiT Co., Tin'. . Kï:-.ir.i ;i,v. PeásiÍ & Co., '? p .,. , y. Dn-M.-r., s1"!1' Mark P;:ck;i:'-s ' 'Voy ;-.r-l ]'iv I.ii.r." S!;: D.ii'i'. (lüiijr.yi; rvcciiliil. ) lV"ii' C S'iy, N. V., !y Troy nuil i'ric Iron Tov 2.'j4 Gni Valuablc "Wal er Powci' ior Sale. rïlIIIO : -il -,cll nr RfJtll lita mtiic-l ;i X ihi: Waicr l'uwcr in Üie vilhiup ui ■ Delhi, ."i miles V.U--I oí Aun Albur, on llic lliuon RVvo'l", coósusttfiR o) a f-'iop pum.iIiIc fftt blncl öniidiing. lurnacc ör scy i lic factory, vviili.twtj lorgqsj nnt' tlii'fo tiiji Ii.iinmcis. The VVhicf róivcr la'Jot) ínclita iiii'.Ici ncarly JiiiH' lic: heaii. ANn. a W'.i. tbr -Power ín s:ii'! viilhgéöitllicicii! tó prope! Torn run of srtotlé. A (Iwnllin lion.se will al b lu soltl wnli the abuyc, il ilcsircd. For l'uitlicr par licnlafscnquirc on the pn-niisi-s ol' JACüB DOREinS. May 18, Í8Í& Mï-Ü 'MIK co-jiartnersbip lictc'nioio ex is t ing utidci tlié iirni ofOmd -V il. CoHiini. it tliií flirV dissolvod ly mimi;:! conson: - all iioicsand accoirntá fue =:! flrni must lic paid to ]"). T. Mc (Joüui.i who is dnly auiborizol to éctile t lic i-amn. .1. II. i.UM). I. T. McCOLUJAL Datcd, Ann Arbor. May 20, lölü. Tbc biisiiii-fs will honafnr bVcoiuhicted l .1. Ii. l-tu.d .V. ('o. , v. io are mm m, lar„'c and cxurtiiyc as.-ort'nf)iii u ftnOil , cói] 9Í?fí'níjo1 Dry, Goods, Gföccrie'3 Crócliery nnd Gílntswdrc, Boot's aiul Shors. Borinets? l'ainrt nnd Oi!. J)iiil;.s iá Mailic.iiws, kc. '1 lie puiilic arj irlvileil to c.il! a : i J cMüiinu j .i ai 1 1 and putos. .1 U. MM & ( Q. D.ücd. Ann Aibor, M .y'JO 1 - Hl. 2Gtí 3h1 T'!i', snliscribcr wi.-ii.-s to nforiij the pntiltc. tliflt he. hris 001iiilci'il lus ITOvf Jïlick lillilil ing n liiC Vill.ieool Mowi'II. and has lit'u.l ir tip. t.;ellcr ill' 15 iV 1 ;! .illil olluT Ollt CuiMing-i. inr.i irniiuioiH T-iverti iitiitnl. lío lias nnv (incncil ili'; caine lor tlio ijcconimodaMoi) of thp pii'ihc, a.id wííl'cndcñvor tó umkc liisiiouftcji qiilci lei-iinr.' ,'l.iee Wr the iiuvellcr. The rTonöc v. ill be Lept np iu BU-jfitlv Tem; prflnpc prüiejpjós. at barg'ós w Indi will eóinparo vvitfi the mö t rénsiintiylof "tlioitgli it kliould Joriinnd iariiïs pocutiinry siuiriiicc to snijiain n." To ihc :i( n I 'i' lilu-ny an.l CqÜaJ riglififl.it' í']II,M1 'm I." fsilnv, nllernl voil Wltll the mijit.j: 'ilA!i(rtq Tciiuprttiup.'' ft. F. CAY. Ilowcll, Liv. Co. April i J, 1H1C. G-tl O - and tor efoa hv VILL1AM R. NOYKS, J-. To, VVoodwárd Avcauc, Detroit. Dcc. t2, ïnii. 242 TEM.PERAIÍÍCE HOUSE. P]. Rli'LliY would say to lua friendd and tho (rieinln of T6m(ïcrtncoj that ho Iiae eiken llt.c Tnnpcraüce Jor.s'.', laicly kept by Wtn. ('■ Wheaton. whcró he wö ifd ! iad weit iipou them. liiy and Oats nnd Stobblinji to :n omtnodnte k ai ;:■ Detroit, Jaimary 1, !?JC. ö-fÖtf