Press enter after choosing selection

Classified Ad

Classified Ad image
Parent Issue
Day
11
Month
July
Year
1846
Copyright
Public Domain
Advertisement
OCR Text

CA NT BE BEAT! TM E aúbscribt.-rs w.. (d infotit1 ihu t I i!i- omnium li siipply ihr S tlè 1. 1 .. L. B. WALKER'S PATENT I'! ü urpi münhcn ' tliiv-u Machines ilinl finve fii .-..ilil. .iml iln' .sii'.-ulily incici;;in Il'mi;iiiI fur In-m. ilie bes! (ul'iHi ui ilicir jfcuj v:ihu'. .ml of ihcii ■s'.niiiitiiiii witta ih'osc who linvc bc:ui .f Itiiniliaf iili (! 01 nierii.;. -i i. -. ; Bmui Mucbiuo isaupcrioclo oihors n ihi iiiII.iwmi" p'ñflículni s: I. A . it bines the Beatiiig. S ourhiQ, mrl ïng Principies, il den na llie spiiinieat ! tfíiin mi i ! i c - bèsl iikiiiii. r. rii'nliiiiry :ill itic Fric i,, .i il,' v.iifiii. .in( ■Iiiii,'m; Mina uiul iist ns I , r'aü'ii lYWi whem -'. It S 'siwyli n: iidi.Ii i-riifiv. alnl in l'.KITül ! ;. ■:!;.■ Id Intuí.', (.i i..r:;i .i..j:ul i ....u IosjInl ii n.iiis. :i ii lui.s viiy '(i, ;unl iö pt-rfcctly secure Irum II iö ) It l, -',..■ '. ... aiij otlif r Wiichïini ín IIM'. 5 1 1 ■■-. i ■ii.-iil-i;ili!y i.j-.ss liiin oth:i kinds. Tli si' 'iniii'ilniil pöinis o' !ilirr. n ie i, iv e u'iv M.i.-liino tho 1ii i'.-KMii'i; vi ih lln.so wlhi liíiñ ííiiríj incd il. A : i hiicc nunilior ttl In.' "l.!i!ii".; l'ii.-im ss who miL.i' ii' (Ifliili ■'. liilloM któi li.uv u-r.! i !ic M)l;litnp, ■ ii nryviii"ïj supc,ijuiiiy: I !. '. rl... vun. I .ni;:c. Mi..h. I'.. I". '■■".!...:, i . (,, V.. I '.!. riÓKTn i. (in M. F. i,.i, k lïrrMK !i. l( II. I . ( 'i ■■!. Uil . ( 'iHII.vI.h'k. (Jll i ■ iinv .ïfsi) !'( !; ii) '"II ■ !'■ ■ "... All! 'i: n, Mfflñ W. I!,..-.. ,,, (] , l ( ' N i.i i -. Ki 1.. tii) .l'-n 1'im:-.. ihintr r, (!., II. I )':■ t N i.) d,, Wnfciloo. ilg i K ■ N. lii.-itw. . O.iiJ.inil, l„ All (ïulris .'.I M;i, iinu.; u lll b . Olli ()l) V ,U ii miei] (.. Ail.in 's & : ' PJ1 r ■ ■: Oi! Ann m.,.v. ( ,.,-,v. i ÍV . ■ r'Cu UicÜ Au;,'. 2!,4j l-:ly "Crockcry at mrholcsalc." ÍiiiK.); cu k v:t!oi;i:. . - ,,,,■ ,, ,,!i( "ii Ii.iii!. lli. : - ■ ; i: lii.' ..1 ■! ('nn'.-t r,, ( f.', CLlssirtn c, I.ovk',; Gjaxses uut) PIuLc l !!■,.■ na tVuré Tais, Ismifis ajid ll'icf:i:i;s, Plutrd D'uic, China To'y'i, r. S,c [iJS&tobk tlii.'llHlc tfH lii'% .ii i.'lü : i! ( ■' r; ■ :, ' ! i 1 1. Cruiu ,i.. hm st ftmi Umm i :inil 'I i.'íi Si tls lo lll( ni'is' CIIÚliOli iilr) Iqw !'ii;i"il froïrt iht riiiüi cm' .,';.-- 1 0 the ilniucsl joss )varo, Uiiwiiiij Onslpislt;yi Ui.'!. Li : i ; : ; n r i : : i '!'i i f?cï's. ('niicc Pól's, Ti.;i 'r .. lyftiirps, ('.Ulilli'SiK I. .:. i'v i-. Sol ir Lak ii ! . v il s-ol ( . i , i'( si'i ;:i.".m fiom tllé finó ii ;!; i ..I ! ; tól L itilf) U llic cllí rit. in iiiüii.. Al! tlir ;i!OVC .TIMC''.:. l'l; illipurlCtl II} l.ll'.lM-ll flirecily Iro'ifi Hïé.nin'fftiriiri'urcrs anl .i!l íc sold i ' l'i'iu.iii1. ílí) (v na .i -üiy'W'li i!c3.ïlc IJuutf. fxpènses" frorn aé.'ibu.iil ñÜiiru onl. A lihciiil JiiLon:i: -j: . ■ :i In .-.-isli. ?.K ii l:.:i't :j:iiI :ilii!-i.: niu iuviir;! 1.) c'lll ;jmi c.v''ii)ine iho aiiovc .-iticIik ;ii hv óld t uil. '■." ■ !-':.. Jtlüioon Aveuut (IJldicd's Block.) Dotroii, :.M--ly STRAYKD OUTOLÏÏNT" FllUM ilio ;..iii).-ciilx.r rn Im; Jëli iiuu.. , lar o sizèd d.nlv lrjndle coav. uiih biuwln'to spoLs on ihc lore Midbitiera orid umip. ririi II giiuler lii.le hyre-i inio llic lc;.'l liom. W'hocv oi will rciurti piul cow órive informntion whVi slic cm lm Ibiuid, will Le liücitilly ruwardtJ I lie subscribe. '.. S. PÜLCIÍ.ÍÍKTIAiri Vi '. .i .Iim. -.J7. 184Í5, t (JhOViai MACIIlNlv'.. rTMIRASIHiNfr ïM AíII.nCS .-.nd Stijrernirtj JL in.itlo ;md gold I))' tii.; sil atril.i-i.--..it ili.ii ]VJi clu'iití Sñóp. iK-nr the Pupèr Mu!. I uwer Towi Am.' Aibur. KNAPI1 vV ii.VJ],AM). .[.ui. iy; 1846. Í2 47 il' V 11 O L B S A L E & fi E T A í L ■B08KSELLLBANDS?ATI8MEB.SM t :'[-;-: !ü.nr.;, .-{ j ir tv. R . v .% a v ; . . ; . , i.t p. o , i. Mi",i-; s ■' ■■ 'ü'! ■'"' i,ii .. ■ ' ! hooi (tt'rl'C ! ,".. rl . i . !'i i ajid ( ' ■ !'.';.■ i. 'i Ihi ifnd i , i!, l . : 1 1 ! s . 1 ii !- . ."■:. -:11,1e WüJ. Ci:'iii. . ; ' ■ :!..'!..!! . ■ -. .11, ■. .- .HiS (aiwttttct EnfeyoJ variönfe kinds. I1! . s1;; ;v ;ixy. fu .-.ml ,..;i baynd, ot .-.- ■;ry v.irii ly i)f Rulin'Jï, Mcnlur.iüuiiiii I!i).:l.s. d; . Tu .M'"lii,ii , 'i : mi h.'i. ;i!id OltiCiö. l'uyiiii i;l .i..ii , 1I.1 . .1 !-.t ■!.(' 111 Hl In ai !■. Salj.iiii Hüliaul srid JJililc üuciciy Depositar. V íT-il Sí-Sed St-StoB. Mi .1. il. Siuini. ;istshíd l Mías S Fif.i.i', nniimiDi c tt M).e pubic lh.1.1 ln. ib l)rep-irp'd i" rveiive yblirig fuiicS ilitp Iir-Vsónoo lll (ilC lgiMIICIIi Ii. ■nu 1)1 tli; I-J 1 ! - 'i'[l.-l (."Illllcll. T.KKM3.- -Yn ol I'J wii'ko. li.i l'n ■i si 1, .u-In .- l"i itn rYJ.to :; Fi-inb .'Hul Latín C'ili -■'. X1R1 il , ii SI 1 ! Ki-filicr m!i ■;,,- Knal tal i-.t'i!',-. ot ecp.-iioiyjv', n.'. (■icli. Tlic sulioq '. i'l rurni.-!: il v.-íiti ,-i Pliilósóilfic.il nppnróliits; oud occasionñl ieelurca yivcn 011 liic NjIural Sciei c .-. M s. ün-;. . w m! ;v. i! 1 ur"í.ni ., r, I f wln r 11. in Musiüj l)i.iwtti, ;nid NccilluworJR. Sitin Ii r. ■:'■'., :,, : .. ge'irirrtó'rt! I'i ;!,--,:;, ii!.. 11 r. Top ' ronU, ;n;r! Wlii'O■l"ii "I ili. Uev. W. S. ( 'm Iip. Kr v. Mr. Sumios, Kcv. ('. C. 'I -ij-lor, Hou. K. Inii ly, Win. S. M;ij nani 1-."; (] Anh Aii.;u. Apií! v:. I i-lG. ! 8-if 1-OU Í5ALE AT LOW JIUCES AND jÈASY TEIl!,-:. npTÍÉ Sübecrib'er óflers for.ealo a F.irr.i, in lu i lÍWnil l-'lAKT. Of M() :iL-c.:. ííboÓi 8(1 '. ALso p l'.ini ai lic moiiih oí f I - 1 1 . - v ( 'rel IÍ in b'ci ;. :' 11 íli s ii.nn iliis villaj . "I I ■ DO .-kTi .-. i!ij)-ivi'!. Al"a]'iii onü injlo rróm ilii.f vul igc ui Ki'i au re -. i'J 1 acres tniirbfc'J.'.; J-:.i' !i ui ih. . Pafinè árc tlcsírofily íucajfcd.fpi :i -iili .■.---.; li..w _.i ui !. nliüiiKs and iue nll si!! w;,:rinl, AL-o iv. 1 (welling buuset .nul ItM - 11 lili-, vil 'Jl.' ■ villano lols; 'Jl.iiil .'ï jfinjnf ,, r nul. ut ln 'iiüin n 'iiiiv i)i lliib villuc. - IU acres linibercd land. nnd 3i acirta iñipryved :; dI .1 milt.' hom ilii.s villuyc, :' lips ui the Presbytorian nie'iinlion q. Any il lic tibovö ifièniiónei piojieny will bc i I al fair pi ico . nnd "ii a credit ol ;' olilie pur; phu money - TUle Perfect. Wt,HtCii A 81'AN OI-' C00D IIOKSÉB IN l'AVMENT. VVJIJ.[.M S. MAArAKL. A uu Arlior. May 10. Í .-! ](. L64-6ni CM KAP 'iO'ÜS! AT YI'MUXTj! I O C00K1.NG ,V PAULQjri STOVES, ■ J jUfit reccivcd. ly tbc Subtciiber, (mostly fiom Allmoy) making a good iissorttncni oT llie latent nnd beai pnlUrns. wbicji wü bo t-old at l.aic I'riscsl nut 10 bc undcisold llns sulv Lake Krie! Also, dopper Fuiniiuro, Ciiuldron Kc:ils, Hollow Waru of all zus, Siuvc J'ijiü, Sheci Iron, Zink, Ac. TIN WARE! Mnnnfociurod, and coiiBiantly Kcjit 011 band 'lui.ii will a Icio be sold vcry !uw !' S. - Purcbatiors will?do wojl to cali and examine lor tbcir own satièiacüon. J. M. BROWN. V;i iliinn, J:mc 'JO, 18-16. J7Jif MEDICAL B00KS. ANEVVJot of Medicnl Iiook, juut opened and lor wie chcap for catb ui Pbrt'?. June J5. 'J'O-tf