Press enter after choosing selection

Classified Ad

Classified Ad image
Parent Issue
Day
11
Month
July
Year
1846
Copyright
Public Domain
Advertisement
OCR Text

Tliis ox filmt compound is iir s;ilc ly Uu ropricttir'e AgcritS. MA VN A UD.-. Willson s Coriiftïiif, ■'In :-i 1 1 -■ ■ i : ! i ! wuld Iniciiy ;iy lu ib pui 11 bat s mnv urrparcd to tinninli om sbur,t notí. tlvoíc wlio wish.n portable iniil. c.iahl: o rninliii'; :;u bukhela f) ciiri rT eói tntr hrnir, ör _;! nul uii ' i ■■.! írc.,-ii !:! l"-c! (.Dl tl. witli a iu:li.i imI nul cluvcr 8èd, Ac. &c. il cd .1. I.. .Mi-Kni;:li: -pau-m c'oni crushoNStid [juvpr i iijiIm i & i1The siiI.sciíIti is .i!s" ii! i' ■iri-:l i sell lown índ 1 1 1 1 ; 1 1 1 y i ijjliiá tó snid iil'iii on IiImuiI rwnis l'lio inacliiiu1 v.ii!.s lil.i ■ :i . Ii.-iin. .ln-.iiili; 10 ,,,-. . v. .ii.: . nr su iiii íím C : oile lio Ul 10 öl 1.111,1 I In ,: , . il ■, ■;lllldlll'í l( r my pirm r oilnV c.suiblislintcni lor li'nn coníniíijitiftn. l.m nfurfe (ily'wcï ' néfcVssnry ío do r i.hu VOXk lo :i jri I ' .. .ii'.Lfi ,!■!■! I;.: ilOW II OpCjrOli " llig ,,..p (litis '!'■ 1 1 ■;--:■ . II' Mise. III JficUáOTl', íl !vi)iu)li: pi.ui'i. l.y vy.ljídl. Viilli .r I oiíe lioise (oiily ;ii i.tMin) Ix id mactiinei Tin: ajlynii ■ ■ 'n:; coi f itji'j "'■!' i" iliis wWy s í'k.w i i .i wóll iindorstonJ i" m l . .■., i.-. m;:. .MiÜifuii la'say, lliftt tó llfi éoitílíl u hpra ihi v i.;ijs ■■ ' h pj -- 1 1 . j j ■ - ' !-!'■!. lir v :iii.N i .in ..: . ,x-ir.oi' n Snd i "D'j in 1' nilf] ih.i; Ktg llicy -.i lro)l j lo .', lor ■ [llicl fiil !i I O 1 I.!ll.lli.ill. 'II'.'. IWO ol i:' é i''iipi( llf .-li'-MiHll V. ,-Uilcá l'i PCll iü'IiK lo :i tl iiiaelniM' ni !:■. Si:ilu :iiii] (ln. , il i !■ . . i! i . '. - i" Tliuuikiii's mol ■ Licipg im.icIiikc' ni iliio Otan;: rílé iKtet mw n .l.'l'. Wl!.l,c ■ J.idou, Mqb ■-'. LJ6. ín-tm Í1 P. HíLlí woul.l f's.fciir!y ni.Viii! ihf 3T ol Aun Ailic.M uiii vjfjhijíy i'.iüi ííjc'HruVbí (i !■ ílilio. ' " . liuviiifítfisoolved he will cottliniK! lll' ln.-'nrss ;i! ol.l sl;itul TI Hnwkino Hlfmk wj ll Id ■■!.! r.-i:i!i!i.-liri! priu ripies Ol ih'o IlíiílSC "NVI 1 PKÓ'l II ANJ) PJÍOMP i-.w." lir ill i" .i!'!'j ido'Í'.'i i.i ciii-tiiiiicií; ü ni ;iii'Mii !iic Sjliji clay ol M v . A SRLENDIp ASSOP.lN'.tM Qf LiRlT G GOODS M RWrsi fiïüSsïüTé k:;i.s Ibi Lñili, Whenl W'oiil. ;int! íill oiiior !vinill ( iminic yi persons w.-iiiiins: lo buy goods w i 1 1 f 1 mi i id iIkm ndvanlngato holrl on I he ir Ottl ('loüas iuiii! ifie-.ilïO'TB ii.iiii'. . ri,i! iiiu-ni s i r( ived, ;i llkcy v ÜI li' s. ild ;ii wrv Kv I ales. SüL.-i i ll.ri uill líUo "!V 'l1! IlítíllCSl lil.ir lie .moler 1U).')00 l'()( ' I :S F Ví)OJ,. (. )). IJJLL. Aun Aróor. I]n IJ 1840. S'H-M líXCHAÑGE" HOTEL TB51?BPB3RAiCl2: BBO3J.1C. (Direcihj u-pposile the. Cataract Hotel. BY CYUUS F. SMITU, NJÁOAftA I'AI.LS, N. Y. Tfiía Floüsf i: noi ni t.'ic !;i!i!(i i .'...■ i. ,u wul! krp'. upou lile uní' ': t, rhiii ii lin.. I , oí I' srer;i! yc:irs post, ;iinl nflbvfla iniplf :!il ..■! Loiiilirl,il'o ;ili.(j1!11iki.;Iioiió lor llluhü Mop;in a! llu I'..l!h. T'n I !■!' I l sitnnif] in i,' ;.!. ni'. : n OÍ iht VillafiC, on Airim Sirn-i. nnii lni i f iiitmi'. s lyjálí ftDtB ilic Cilanu-I. (Juii I.-I.uk] (. lle Kei i y. N.iaiiíi I aíl5, I" u XÜlJ-Gm I84G. r . - . ,. I ; ... [ . . , ■ , ] . t'n ■ ■ ''"■.. i . . : i'. i. . !.-,, CöVi 5 '...■:;.. ( i -lühilo. o. ; 'í.i :.l viiü, Matl; I',n !;no( .- " Tniy (mi Ena Ijii:e.'! ÏMi P.ii'y, (í-'i)ihí;i: cxcrpi( i!,) froui Cooiitit'-V iiUp, N. V., ly Troy and Ene [ron Tow 'J.;l (iin ViiüifiabSe Wíaíei' fiowcr ibi' ríii i : -ni i-i ' w ;ii -., :i 5i rnoi lii meroi in A tu: W'.ilcr j'iMvcr in llic vilhi,'c ■; l)i'l!ii. 5 miles wi-ïi ul Aun Albor, on liu: ilinon iiiv-'i. conaisíing o( tíbliop siiítulilc loi blácltsiiiiriiihg. fufoñeo or si viIh' lü.iíi i - , v.;ih i, idii'i ,s :'iii: lucí, ii í è li.iinii,! : -.. ",': V'ii.i.'i' '.iv.ir i I ,: nclics uiiili t iic.nly unió I tí i iu-iili. Al.-o. n W';;(ei Power in ;ni yilhige siitlic(cn lu projiel (bui run ol sron'o. A lU'.i'üiu íiouáo vvill leo be St).ld wnli ihf i'.bovc. il (!,.-ii'il. J'or l'nrii;i.-r p;ir ticiilai.st :i,uiii. oí) ihc i'ioinl: [l jacoií jjoiu;?;rs. May !S, 8U). 2(j4-tj . l$ÍSSOttt(ÍO5&. 'JfTIl'j vo ia iiiuiíliip Ir risiing oirdoi tho lirní ol' Luud A' McColluni, ia lilis iÍj) dissölycd liy iim'u:il ,.!1 uoiQennd ncdüd stjíd iïriij nMisi hb paíd fo ]). T. Mr Colluni who iaduly auilnui., d (hesárric j. w. i.i;m. )). T. ÍMrCOi.LU.M. Dáicd, Aun Afbör. Way ÖÜ, lcJ'J. ') li.isi.i'F.s vvill llörenflèf !■ ■ m-lnclud b; .1. H. LihmI .V ('o., u 'id , re no-.v n-fi-iviii:: u laryc aild (..mcii.sivc ;issin iincui ol (loods, COI)i' J).y (Jooiln, Griieorics. Crotkcry imd (Imm-vs ,i;i , UoOÍS ,.n! ÖllOei, Jiollii'l::. Pili lile and Oils, ■ Dr'iL'f 3iul Medici tiej fec. '1 li'puóhc nro invited lu cali and examine qaaüty and priecs. j n. ia-: c.o. Ókícd, Aun Aibor, May 20 t-JlG. iiCQ 3iij Ï'O TISB3 l'UBLBC. fFlllK Pibscr:bi;r wi lifs (o infofiti thö f u t 1 í _■ . _ft tliai lm lina.coMrpleiqd lus no Brjcfc UiJId ing in the Villnjjcof.ílowell, and lina fuicd iiuji. tógothcr uiili Ü.inr; ;md oiIrt out Uuildiiigs, Cor .i pciinancot Taveni sinml. II; liáú now opeucd ilic sanie liir ilic .■iccoiiimoil.TiiDii ol iln pnlilic. ood will endoavor ió niakó hishñuea (iiict rosiiti' place for the truvíller. Tlic I lou.se svill bc kopt upórj Ktricilv Ti'üií erarjee írinciplcs, at cliíii'!Z(!8 wliicli wil! comparo witb ilic ínosl reiiHonaÜo, ilimih it hbonld dcmaiid turne pccuniary sacrifice lo tsu&jain ii." To the Iriciiils o' lilicriy nnd rqual riplu, (Iip "Biui-'ky lloi'sr." m now öfl&red vou witíi i lie motto: 'lLibtrlii &■ 'l'uu poruñee." E, F, (.'AV. Howcll, Liv. Co. April í?9, IS1G. í-63-tf 'OO K8 of Eastcrn Nuils, ji:at received UMLLIAM R. NOYES, JÓ 76, Woodward Avenue, Detroit. Dcc. 12, 1344. 242 "Ti'emperance'house. IJ B. Kll'LKY would bay to hib friende and ihc (riendo ol Teniperuncc, tbat he Ita6 laken the Tmperanco Houpc, lato! v kept by VVni. G. VVbeaton, wbcro lie would be ;;lad lo wiiit iipon . ihcin. Hay and Oata and Stabblin: to Rccoiinnodatc tcains. Detroit, Januury I, Jí-16. UlOlí