Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
18
Month
June
Year
1880
Copyright
Public Domain
OCR Text

f PÊRMANEN7LY CURES j ¦ KIDNEY DISLASLS, Vd LIVER COMPLAIHTS,! S Constiparon nr.d PUos. p I pr. ?:. ii. cLAPr;,iifcKcf.vt..aj, j I "In uw ff KIDJitY VK0CBLS UiuuL j :-ulf . .1 I" :.I S ¦ liu" iK-vrr fii!lrl Ut J fea niMJ fai::i:7ï,:, tfrt in- _ vt, ? Pï yewrfc of m iit 1.14. . r!n ; l"rira PÜoi au! ('- , I ttveiic-rt It cutup: tcly oart'4 me. I O. 8. JIUAüON, tfri! Jj'lf. ", "omcl,. W Bflciiigp hnw dono wubJct fvr tuc 1. lM H pltt'7 carine n miwèë I.lver ml U:Jw; t 1 POWER. "" '[ J BECArsK rr acts on tül-b ImvïïS.THK BOWÜI.S ASI) KID-H Bnevs at tut: v:k timv.. wj Beo:i:co It cljnr-s ths systoinof ¦ E9 thepoloonoua h mors that dovelorte B D In KIdno ar.c" L1.. . dloeasee, Ell-H louenoss, Jn.undtce, Oonr.'patlon, I I Pilos, orín R!)5Utr.:)-iin, Keuruliflal LI anc! Fímnlec''fo-cti3ci!. Ki:ni:V-KOXTlalr;vWl''l""'I M iouihï tino can bc 1111 by mul 1 prvpitl. P J Oacparkjiffo vrH!ri'M'si Is rifnipdlrinr. ¦ 4 B5 It ut Nu Krocdot. Prbje, l.OO. f ¦ TJLI.C, 2ICHAEIJCH 4 CO., ftoplrtorj, J 3 Bprllact-oo, Vu [ Í AIRBANKS' SCALES ÏIIK 5TANDAUD JK TUK WORLD. ECLIPSE WIND MILLS THB S K-, N,,i SI' MILL MAUii. SAfKST 'IX KI'V, ,-i; Wurmutml ttic Hitr. snd Warrantce ) Nttbht.il)li:ál. (OT4IS ALL I.MI'UOKnHNTS. l'r-.' l.otv-l, Clin 11 j ,.nnl. r.d. Puiid inr Price 1 tul descrlblyg arinle wuntcd. Fairbanks, MorsoACo., Chicago. US8-991 AMERICAN BALL BLUE THIS IS THE BEST BLUIING Ilr TJSE! IT ! NOT POIBOHO1 Si IIKM'S BLICACIIINi; .nul GIVB8 . BGAUIlfUL TINT! ÍCFor Sale bj all Urm-ers..,gi American Ultramarine Works, .¦5 JlaidPii I.aiie, Mew York. lyr STEPHEÏT PEATT, m Li iwk mi 1 of all kind-, SÏÜKEi riPIS, and ll SSMt 1:9 "ark 211, -ju:, -is Congren M. -'. rimiii m uu-nul htí., JJöUUll JOJK Kopilrins iom. Sivsti ud EoUtr PliM for Sl. W1.M07