Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
17
Month
June
Year
1881
Copyright
Public Domain
OCR Text

I uní uk mía OpculUK or iliill Mullí leavlng Aun Arbor, hastaud Wml, wlll i'Utnv as folio wn: .OIS WEST. riirougli mul Way Mal] luüü a. m. Malí iwtween Auu Ailxjr aud jiu ksou 4:50 p.ra. filóla Miill !:U0 p. m. TbmiiKli mi Way Malí, Ntght I.lne,(:0(' a. m. ïiiruugh and Way Mail. -muday imd Mouday, clone Suiurdny aud suii,l:l II. hl MO p. m. ftiroagli and Way Mail 10:25 a. ra., 4:6U p. tu. q toi ni. ,11 Hiid Buuaei Pouch TKMa. m. Toledo iui.l V:ij 11:10a. ni. 'ín Mullí m.slribuled al tj a. m., 12 ni. mul '¦ '-" p. ni. Wmtoru MUI dlatrlbatad ut 3a.rn.aad 8:ao jMkaoa Hall aaviJ Waa Hall iwtween Jack.1 aiiii Arbor diatrlbuted a 11:15 a. m. Monroe and Adrián pouob, 10:16 a. m. mail Wliiunorr LakOi I I:itiiburg and WebHtei ieavel rucísduya, Tliursdays anuSaturdayH at a. m. Travelers' Uuldc. Triilun arrlve aud depart from the Mlcnlgan Üantnd IH'l'ot ui tlils city na followü: TKAIS8 ZAÜft. AllaiiilcKxpreas 2.05 a, m. ik;lii Kipremí 6.Í6 a. m. KaTaimi.oo AivoiniiKKliiMon 8.40 a. m. Uiaml liiiplils bzpr8H 1U.3Ö a. m. Uay Kiprei - 5-01 p. m. Mail 5. p. m. TBATN W8T. Malí S.a. m. l)ay Kxpress 11 iWa.m. Grand KapUU Express S.22 p. m. jM!kwm Kxprem 1-ü p. " KvriniiK Kxprew ...lt).(K) p. io. Paclöe Ëxpreiw 11.17 p. m. Ux-al Passenger 5.1Ü a. m. All traína are run by Chicago time, wlilch U nfi minuut slower tlmn anii Arbor time. KrioiidM r The ConrltT. who have Itii.iiii'nM al tlie l'roliutr I mul. wlll nleaae reqment .linlec llnrriman to Mt-nd thrlr l'rlntlnic t tliix olllE'-.

Article

Subjects
Ann Arbor Courier
Old News