Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
11
Month
July
Year
1862
Copyright
Public Domain
OCR Text

AiER'S OATHARTIO PILLS. . k, ft. Mo, nnd _ -VlllliiC t f i nff?E ■ ' ' y ■ w. vf 5v jK i tli'o rïght ït-iu1 o 1 '.'.ke Ayi's l'üis, uutl i - i 'VÏÜk ; iw!d ''t - I C Lj c ' yoT - i, II: .: S - [tmiiy tllO WüOtl, SHitl lUHBjjhj. fit mot nl in IhmUIi ttj;;iin, . flHBc Thev hiii)in!;itu til fiinctions . roua ííc;■ in i'r.. m tí ie obiititttctionB V'hivh pitfVe ■■ . mu otan Mn:r!s iis iiatifmJ íu bc tl mi, lüitto, ii' mat rel : au tul i ng oi gans, proin ï i ut Hilan, siiíToiing, luid d . :. tl: ilcnuigtMiumt, tiWo flyiVn l'ftN.'ftml k-m' hu dhoctly thv restore tho . lur.al net ion of tlio bjhIuiu, aud wij i it the Imnyunt q faling ..■!' i:.-;i!:h ftgni. " IVlflU is tTfl '-ut in t Ij i -L triviul :lij! cominnn comuluiiiti is nlttu true in mitny of tlio (ïöiii s--:iteJ umi liiUgeroitd liat -di ; m ■. 'i hi an)0 piir.tuve ofTutt oxpola tbein, Culta hI ly Fthnllpr ollrm;llofan :inl (lovatigytinU of the itttQr&l Functluni oí tlu k b il, tliuy aro nipülty, and mnny ol" Ihcm tfu ciy, nirl j liy t ho sanie moan . Non ■ ivli ku6AV lila Hrtuos of thow to Pilis, will noglect t' ennUoy Mieui vvieii riiifïciïiig froiíl ! tho ilitonlcrti Hi'11,1 p.nV. Sttttcihtmt lïniil Iftidfatg pliyjticlm in Pomc of tho I principal alija, umi fwui olüer wll lïuown puUic pori yin. ?fl. vm a Fonvartlivff Mtrchant tSL Isuitt Hl. 4, USfL w Dn. Ar?;!'.: Your Wils mo tho jiiiiiigon of al) tiuit id gro:u ín i:i ■ ii. Ino. 'ilh-_v ftiivo cilrö) iny llftlo ilrtuguter of uU-eroiis soros upon hnr h;uuls;tinl l'u.-i, lliatlmd proveil IiiCHmUlu fr yi'iii.T. Hor molher h;u been Ion ■ ously n(Vitc'l wth lilutchtH ;'!;■! pinittltM tn lior In har li;iif. AliT i ur child viun LUiuJjUlie also U'luU ib ! vuur PUI, umi Uioy Imvo curud h--y. TASA-MOUGIIIDOB. As a Fnmlly Pltystc Frpm I: I'. M'. L! 'rttvriyUt Achí Órtrtms. Ymir Wiiá fire tha [hHí f hmj;-s. 'J'hclr excellent (jii n. Tliuv rito rlKhl iiiííl .-ir-hiil ill fl: ir llCtlnfl OU Ilio - ■!-!■': lutitccd Uil'ju iuyuhiublyto iw.i ilic daily AttllUUt Of lili IItatlatJie,PTí TiTIt nctnclX'.Poiil Stonvncii. "' ■ Utdtttiwrc. ,„ DkabHü'). Avrn: [ caiijn il imnwar vou wh U covnpnlnl6 "' "Til ■ 'i yoiir l'ills li limit tn ■ i ïj:Cj' irc -t k;I.'i ii : Ut ut. htlire gl'Cnt clPDj :i. i! on :ki ■(]"':( tml cnthnrth: Iti hiy daily contit wn I do Ui it 1'iiU ufiunl ub Uie ( to t'ol ■ ■ v iluo ttiem liighly. IMrrsnrrn, r,i., Mnv 1, 1R55. E At;:r. Sir: T luw befn rcpeah ul.v Mirwl of tlio wol 'v a di.ffli ir Uvo 1 of yonr Plllfl. Tt kpcius tt urlse froin foiil aUniach, ij .t dti ■-. Vvui-tf wiiütmit aspect, KD. r. ntHRLr, rte; "f $Uanter Cléh Inu v Blllous Disoiilors - Tolver Complaiifts us m F, mi Vr. TUf.ilar-, Üteff, P ''.'. rt N.it oqW are ymit Pi1Klinirnlh mliiptpi] fo helr pnrUt ttmn :i a tl ;ipiiettt. 1 ii I ImmI ()p r iKltPfléilll ciT'-Ct supon o Livor very imukfil ím.i.n]. TJuy liftve in niy practica pi'.vr.l in ru . IfrcUutl Tv lito cimí f hitíma crtii[)Í.S tlmil ;niy uuo ïiuuiljf 1 c:in UiOliliuJi. I ÜÍI)Ctn )y i: hjuiée'tlltttwitvhavbMt n-ntli :i pin-iil ic w'jirh te Wül'tb- tliií cuujliluuvv : i !.'■ pi :■ ■-. ■-n ui . :■!■-''.[, } Vua1 l. .. ÏUi ..I-, 100. ƒ í:n : I ; : mtti ifi-j.,(-.l itltl ;i llfisitulf) lo Ü EM Y-r V.:: lty, 'llifir r-UH :n Fiuu i n Ibu hv q'dícft mid Dct-ítJod. i ■ Idüt-uy l'tji' l:ly!ltcí . MH I lílllíl II CUSO llf 11 í- ■■ ■ ! ::.l lf:i'lilj jfhsld to letiL I-iuU-ni . ■. i liAí.i,, M. 1)., .'.,■ M.u-i-e íí-'jj -iUtl. ■ j:y.;ctcry, liiai-rhrra, UclitX, Morías. i lung lrll ín inv praiílcd, sml I I huvo !■ evor fo tiid. 'i liolr itHrairfl ffiwt u-un Hio liver iimkoa tllelU HII üX'UÜL-llL ICIIJt; h . V. .ril gi,'j II Ml,;llJ iluxvíi l.-l' P hikñ i ti . 'i U Sl:f;!ir.cii;i( tlg . Mui.es tin i.t iy aLceptuUo iukI coiu'ulüut 6t tixa u.sj oí' wonipM mu) diilthvii. liöyspepsia, Tiii;ui Uy of tiie I2Ioo1. . nAUctttt Clttrcht Uosttm. DR. AtEB: r ti ■ nr Pilis ilh cxtraimliiiTit-v : ;;. se I uní rtittori (o vwit I) ■'■':■ ::..'!■■ . of dljfCfitiini II] 1 pul leíly I luiva évci l;:n.ui, Hul i (,-a:; ■ teCOInlUrlld Clnlii ti) P uiy likiuld. ., J. v. lÓMha, WáK&tw, Wyowlny '., N. Y.. Ofet, 'il. 1855. üm Siit : í tuti ..ii. Calniirtic Pilla En iny pmc'" tica auil fin I t J ni au i. ■,■;!, -ni. ■■n . . u iho eyHtfiit uuil inriy (,'ik ftmt'lttíiix "■ '. JtHI.N ti. UUACUMM. Iís Constipa! ion. Cosí I v eneas, Supures sioif ■ s IlheiïiküïtNiii, (innt, í í-;tialgl, Urpty, Parniysi-Sf Jb'its, te. r,',M '■... . l' '. i rJa, 13 Too lunch fian iiv .-iireof enñíren ss. i ■ - ■ ■[' nür t'ialeniitv Imvo limiiil Un-in p ■ tcl IIH ;m ! Imiví, !'; y slibllld j"in me il )rftc1ftÍt%ln ; it ir tito li ii RtiUVr tVi ni ÜIÜ i - ■ . ,. r.jj. ■ iffiuaUi In ih ! livor, buj your lUHd afl'uct titai OlTlll lUil Cilio UiC lli t í I find Olí ■ or í. . , i' )'i;K. UUu nt lito ■' ■ in crr. v.lr.líy or iu:..-;ív supj.n ■. 'j'fn-v ■ ■ un:, li rito I yst [Wi.vmIu wc faqyü tíiot 1 iccüUiuiyiid liu Othw to iíty pntíi -rc.'i. Pi i. ■ ..■.'. TI-.vt,T'. :- : 1 joui . se to -i i , A ■ ciiií.tisú-. -rii lana. ile (tí1"' :t?;i ii iníríco nfyonr I . i ..;r ... ' i i -ir ■ ir-i-fH wpro slctw, ttuT f-n:t. ry persoTüring iu ü. Wfll.' P Sísath Ci' ■ n Rftiipo, fn.. 5 Voc. ]■'■'. c T)r. Ay'.i:: I ii ■■■ illof Tih-n"'l'c Gout - a puuñij (lUqtuu ['■■-! Imil .■ toryenre. VI NO tS NI SUDUliE. J JlMnst rf (lio Pilis (n mnrlret c nl-un Mnrin-v, vhleh, aitliongli i vntunHo rimr1y in skür'ul IrimK. i.i dongeroiM iu a public )ill, íV'Mii' t!i drradful constnces ih-it ]'a'fifht!y foUu I i neé. Tbose '! COntnTn it'. i nliíemi onuft&iiicé whaterw. d Príco, 25 cents per Box, or 5 Boxes for $1. Prc#ar bF Dr. J. C. AYER & CO., Loell, Kass. ■ui i . i u. y Mayuard, Stebbias & Wilson, FAiilíANJi, iü;i,lv J i o , Uitrolt 809yI J II. iiL"i::iij.],. TravclliNKARont. RISDON & HENDERSO'S jgfca T'fí'S GENUINE W& STEWi'RT'S . S T O "T 3E3Wa wish to cnll the attention of tho public to tliis cílebrated ( OOGICEñSC STOVE! Wlihli is'ihoonly perfect stove maije'.'ïi will do troru i UBiuess wil h on i liird le fuul Ulan :u:y i{ h -r STOVJO muJu. Frota ttgl ihiony gïv ii I y the persuaa relcrri-'.l io li.'low on uocouut of it9 duiabihty noá ' Fuel Saving Qualities, it has proved a saving fram Twelve To Twen t y Dollars ]jor ycor. We would relor you to tho folio wiog li?t of - PERSONS WHO HA VE THBM IN USE: fr !". T I :j I', flillfr, ftnn Arljor mlth " Prot. Wincholl, ■ ' .!. T. Aul!, " l'i.if I.'imil; as.s, " .1. ■■,■)!' Watts-, lt " , " Vni. i: . N.i; Un, '; ! ■ riïoo, " Jlch'il II; ■■] or, " lo li iwkin, " ton. i: : ■ . ' C A. ("u;;pi;i. '■' " . V. Mtj Mrt, " Cb.nrlts ïliHjor, " Huí fin c.-iili, ■' " itiI. A A .Tnn-n. irs. O. Wplchj " t: ■ iuM 11 1. _ IrvK T. WilhiuaV' AU'ijrotou Ururv, " JK Joob l'"l..i-iniis, Scio. " N.C.O ale, rwphW. Wood, " Ur.Fcllera, Sharon. , . TnWe liuve on hnni n 1 .1 rijo rissortment of fche í best kinds of Jt .K ; ;i _. . 1 ai Un' and P L A TE S T O V E S , - anl a g.Mioral nssortaient of pE HARDWARE AN& TIN IVA RE, " Of nnJ Bcn't 8lu:T fur Onrringe vork. Pftrticular fltti'in icui paid tu fií tina iip EnvArougli nnd iiíítors ;i t! íl frtí kindof Job werk licwio nt' ut t lio Bh'orteat Notioe. ar' HI.SDON & HENDEKKOy. 1 ;i Arbor. 1P6Í. A _ - tlif TO L33T. ■L THl ,.■-- Put O. . í lo thp' let t'tcr 1 r'-' 1 I ' pui Ayer's Oheiy Pectoral.

Article

Subjects
Old News
Michigan Argus