Press enter after choosing selection

Classified_ad

Classified_ad image
Parent Issue
Day
17
Month
October
Year
1862
Copyright
Public Domain
OCR Text

ATEE'S Sarsaparilla FOR PURIFYING THE BLOOD. And fT tlie Kpütily curo uf the rll.nvnK dniihüntai Hcrofnla and Sirofiilous AHVi tlons.auela au Tumor-t, (iltiiN, lora, Kvuplloug, l'liiipU-s, PhmIuIm, li'ot !■, liniU, Illuiu, anti uil KJtlu Dleae ( Oiki.vvi, Ind., 6U1 .Iiiiip, 1S59. 1 J. 0. Atkr & Co. QvutHi I (v it uiy iluiy tu ae ksiiwhiiln vvhiit fuiir .-uiti-aiiiu bu dona lur me. IliiMiiK uitieiitnt a ttenifalutft ]uAwtl4i. i bava luffamd frum it in vtiricjitri v.ty lor jimih. i-im-i ii-tr-) ir J.nrat out tu Utcwni "ti my IihikIk umi aruw; kuiiwUhhmi It tuiurd iiiWiir.i int llutwwil mout llwntoUMOfai Two yeimt ugo il UttkMUu niy ttead uu.l euttred mv KaJp Uli'l t'illi Willi IIQ RA. Wtlfcll U MÍIlÍHÍ BWl IvAtltWUIi bcyixul il.M,iiirun. I trlml uianj utedloliiei Mul --vi-iul pbjwlolimfh luit without imu-li lulici Ipnii aiiv tljhitf. tu fu-t, tim dfourdvi grtnv wwnw. At li-ngth 1 moa ii-j..iucd luremllu tlw OwiM'I ftlwwmger llml un hil pi . - mi i-i mi HlltMiiliv.. (Snrn;iMuiiJiu. I' r i Kih-u Iimiii yuitr iviui;ti tli ii th.it itny ilinu yon mdn uiiini kh1. ] -nt to CliK-ituiitli .uil giif it, aiil iihuH il uil it uied me 1 touk it, us yon advino, iu MiniM daawol fc UMUpuoulul uvera i ni ii ( U Hiid imciI hIhivkI ibnw iwtUw. N w ■utl bmllbv kin MN'it I'ük.ui in toim iimii-i' IIih tKt'b. wlikii aïi.-i y, wliile fil i.lf H]f ,-kin fe ituw i-lr.u-. and kuuw iy my ) IVtilitijïs rhiit Ihf dlwiuw bui khi ("m my xnt.-in. Veil Can Wil Ivlu-ve lli.it I bd luit 1 HU tOijilig uli.i, 1 U-ll jrou, tlmt I Imid jf.tii ti Im uiw uí i hu HNMtln uf iho ng, atj'I umi ui n ever r.iu-iully. Vtin ALKKi.l) II.TAtT.KY. Si. Anthony' Flre. Hosc or Eïrvluelaf i Tclícr and Snit KImuiii. NtnJd lienti, Hing ivoriii, Suic li)tb, L)oti.. Ir. líolifit '■'. l'ivlíl lites fr.'in Sul. -in K, V.. ltta Sif. 1 'íVJ. i hui hü Imn cni-ed an tiivi'terata c-iwo f l)iOs;j, Wbfrll tlireílti-IK'il ttí tflluiliittu titlullv, ,y tllO pijM-veriti nfitur HanofNirtltM Mul im -i nuit-ruui tuliytutnt Erif (ptiku IV lnrK rtonM I' tliw muwj ' ho curea ttio oyuiHon FtttptianM b ir couptantly. I Broiw lio 4 ïc, Goltr or Swellecl Aféele. Z-!imI.hi SIm.ui i 1 I'm-'ii t. 'I-íi. nv i i i - ; ■■ 'l ,.-c bitL i tlcí of JfflUF SHrwiuitill;i rnidl uw [Vtihi tt .. i - n lu.L ; oim Hw.-llin nn i lm iiwlt, uliiih J luiti itiflomU fhiu over tw jears." I.mimhiIkmi o AVIiltt-H. Oí n t!n n Titmort I Ï UJoeimÜaM, I'iiimIc DUcase. Dr. .1. It. S. riuiKiiiiiK, 'f Nw Vorli (y mríUtti "I mom i-IhtiTuIIv cmiii l.v with Iba rwiwl nf ymir HffpnJ la mvJuk I havft Pu &I 'viwr Hnr-nMrlllH ■ iiKwt pxrllnut nlr-i:iti ím iba nunifp iib n nipluiuis (or Lili v.y fuiiilov nmli a rt-iii.ilv Mil MjtHrluHy i" Wwii feaut of tlin ScvohiliiiH ilfnlli nIh. I h:ivi (it-i-l tiuuiv Invotciale HtUM " I.'IH'-I tIhki l-y It, mid hih' 1m' ttlOl" Jilnilit WaH f-:ni-.-.l l.y tih ■,■■' h'-yi .. n!mi, ' ni. .iatinn itM-It' w:is (m.]i rnml, NattiliK' wlflifn tuy kmwl, Mtoa fipmls !i f..r tln-f tamil" úmiigi hi'-iiim" K.lwnnl S Mhi-p vv. of .Vewl.inv. Mn.. crrlleft. A ilnn■ ppir.iiü 'ipnriaN tttmor n nniif tlw frinalm Ín my fi.niil-, wlil-li liad ilfflwl uil r.-tn.-.li-s i ci.nl. I fniilnv. liña at b-niítii Ihm'ii Pfmtii1ly rint-d hjr ymir Kxfntrl otSmiuptulllu. ur )iVMÍrjin Ibt'lhrht ii'llilii_' Int t-xtitintllnn flnuM Hflortf rMlInf. bnl ha n-lvi-nl n i:,l ■ i ymit BarMpriHii m iIm bu4 rwnrl bwRwe eullluK. mid it provftl rlFMHWi, Aftr mkiiiyur lemuify tlght weck bu Ryinptom of tin ilfrtnw i-i?uiÍ!ift." S'phllis ii mi Blercurlnl OlscnRC New Oiti.KANs. íífiíii Aimi-i. 159. Tïr. ,1. C. ATKít: Sir. 1 rh.-eiTully r..iu.l Wtlh iemMt nf yimr nir"i. 'i'iil rhnrl lo fn nomo of lita eSeetl I luivn mil-) Wjltl Voiil 8 l-Jt'lUÍIhl. I lüivf ciin-d ir lili ir. in iny pmrtloA. mHt of i'-f mm. fiTnfíi'H fn' irhlrll ir U ieioiiiMKn.lt.!. ,m linvf P-iiimI ils eff.'cM Irulv woiiilfi ful lli Mu ruin ftf Vnist-rul n,J M,-,-í CMr'fí nr'. Oic i.f my (.íitinnU Imii Svp'liilitití nlíws j Ín ti k llmint, wblcli niiwtitiilnK IiIh imbif hihI ilio top uf nimith. Vtrur HtinmiNtrlIta, NMidlfy tuKcn, ciuvd hiiii iti Rv6 latka, Amiln-r wmm HllMcbUl dy mconditry Myiupi-nim in lib uum. mid iIih ulciURtltiii luid ewtrn Hwny ii otHiMlitoralila jmit I it, + tlml 1 Mit-Vu u.u dbwrdvr w4Ad n ivhoIi hin hmlu ;ni'l klll hfnii luí it yjeldml lo in.v uiíiiiiiiirtiiiiiiuii ut y Nurmi1lai tho UlCflH liriHlwL Hncl u) Íh Ut-ll lUjHJll huí uf i-miiM WlUlUllt Bunie ilUluni-Hlitjti lu I'ikv. A Wnlimii v.Iid li.nl 1mi-ii , tit;i[.-d íur Uiy Hituif tlitfoidt-j l.y nr-ciin wlu. mttatini ÍI..MI thjs {.-.soit n bw Imuom 'llii-y luul Iivimum ku m-uBltiVu [ tin; wtniti.i llml on ii diiiiip dny t4te MilUitl Xerucltillufl jtniii iu littr j.iiiu Hiid btmra, Mkmio, wag cinftl OBtlrñlj t.y yi'in ."HiMijuiiilln jn u bw vv.-t kK. I , know tVdin í[m funinilft, wlii.li y..iiiHüiit pivo lite, itmt , tliiK l'rt)imnliun i om u b..mi..iy mu-t Im ti (.nut , n'iui-l ; &iÍMiietilly, llima huly iumibaMu iultt , wuli it liuvo uot Miitiiítfd aw. joars, G. V. I.Alil.MKH, M. D. 1 RlieuuitttUm, Cioiit, Mva' Cuín pin int. ' , iNUBPtWBKttUK, 1'uihhJii t:.., Vu., bilí Jiilv. Ity&V. ' Dr. J. C. Avut: .-li, 1 nava uw'H ulUiüifd willi a pninful dinwlc tffiatwfítttm Un h I. iiik tiint. wliHi Imllltil tlie ' ikill uL i'liy-iii.ins. and -iu. -k tu me in lUta uf all i lio i ruiuudivtl Lonld lind. in.lil 1 IrltHl yuur Samirl)la. One buide curad uto tn Iwu netks. mid rwtiirml my Rfnmil liealth su unirli tlmt I allí lai lutl i lluili l'-. I w;is Mtncfcvd. I thhik ir a uomleitul iiu-tli. lite. J. l'lü.AM. r . .luí-i Y. Cftctit'll. nf Bl, I.'UÍk. viil,-s: "I huvo wr . ' níllirlvd for Vi-aiKwilti un ujlhjúm of (!, ].-,r. ujiich . I dfiioyed lliy lu'alrii. I trie-íwvcry (liiuít. aitiJ i-Vi-ry ihi. k fui 11 tu relieve me ; and I uw. Imu iMntiriwhiwn umn fr flimiö yiMiit tt.-m no oihcr iiM 'I'-"1 ■'■' '■'.■"" í f t Vte I.iwr, Myhel..v.d lfrt-. Hifl l.w. .r. I.spv. Hduei : me tu dy ymir EtermfiacSIIii. Iwaaiiwi U mid hn ti u, and Hiiy lliiuu yi.n UHik kjm Wuttli u vir. I j, llif Ii!c-kíuk f (lil it luis riin-d ni.-. :n.l Iiim mi titrifivd my liloi ti as 1. 1 mak k in-w iniui of me. I ft-t-l SunttfC iipñn. 'ijio b.-t tlmt enn lie siiid nfytMi i uoi lialfyoud t-nouli." Scli1rriii,'nti-rr Tiuiioi-w. KnTnr;-iiiciit, f I h finliini, Carie uutl lxtul áutiuii uf I tlie Jlontrs. A grtNit vtuifiy i.r cu-, ■- liara bwn reportad tu un uticre CUltN ufUnite formiilutili! COIUtlalHtM llHVti ft-stiltctl fniiil s th uko uf lliis iTiiivily, l.nl our líele nill mt admit tlitin. Soma if tliiin miy '"■ fuml in our Amnirati Almanac, wlílcli tba aKtiitx Iwluw uatued an pioinril to fui ninli gratis to all whu cali fr lltulii. Dyupcpsiii, IIí-iu Dlsi-iisr, Pllg, Kpllcpy, lUclttiit holy, . umi jí Mhiiv iviiüiikiiiiii' uro uf lbH aOwili-ua bnr l'iu mudo ly tlie alleratlvo n wer f tlii Dinlit ln. It htiino lat-H thu vitnl futi(-li"iiK iu(o vi-ifiís iKti.n, mnl thus i overeóme (li-iuidtis wliirli woutu bsmpotw) l'.-yinl its reai'li. Smli a ititneily liax Iouk lWll rwilírl )-y ii cewtltifH of the ie i-. ulul Wfl hk cullfideili tlmt tliiv sili do for tliem fdl that meilicltie can do. Ayer's Cherry Pectoral, FOR TUR H.M'in CIHK íK Coufflm, ('oiilx, Itifliii-tirn, llonrrirst Crotip, Itioiu liiti-. Iii lpt-nt Couamuptioii, nuil for tUfl lUlicf of iiNtttiipti e Vu ( lenta in i l vnniíd Siip;t Of tlte J)ím:ikc. ThU b a ntfirdy n uniMiMttly u- n ío pnrpaaa nny ottirr fur the cure of llmat mid lliuy ruliijilailitlt. il.ai it it mete Ih-ic to i'iil.li.-li t'ildei cv of h( viiim-p. lts uurlvftlled ttxc'L'ltence for muflís nnd ríildH. in.d Itn tmly woinirrliil curet of iiulincnry dfcraM, Imvu made it knowu tliroiitíliour Hm civilizad nntious of Ilie emtli. íVwbh' tlie coiuuuini'ieR. or ven fainilien, imnifr ili-in wlio 1wt not ■oai perennal exi'itiue tif itheiret.o - ■ome living tn[hv in Iluir luidst of lts vlctnty vi r lh II mil. :ui'1 datitcBHKU diiunlefv of Uie thrrmf :iid lmtira. Al lili kmiw the (Iri'ii.tfnl fnlality of I licué dJhOwtfrP, imd an tht-v kin-w, ton. i)it vflWtanf ifinrdy, m ad mt du mure tliitn tn UK'Uie llu-nt tlmt il lins n v uil llie vjr tue- tlmt i: 'lid Imvo hra mal i'i; lliv rnrm whtrli huv woti ■ Rlronly npuM tlie cnutid ure nf nmiikiiid. Praxed by Dr. J. C. AYLK iu CC, LoweU, Mass. Ift'yaard, Stebbuis & Wison; I-'AKK M . ■IIKI.LY í: (O , I truli 8u:+yl J 11 BittKlLi.. Tr.ivelling cent. NEW COODS For the Spring, 1862. a O HACK & SCSMID Wou ld resjiectfully anaounce to th uf Wushteiiíi v and iuljuining Conntks . tliat fftm now rcci'iv ng i Direct Jrom tte Eattvtn Mark-ts) A full Etr.il c mplete suppiy of DRY GOOÜS, Ladies' & Childrens' Shoes, w GUOCEHIES, elWtCEERY, dkc. i Piil'íhnced by nrn vf r lirm for c:t-li,and uotnilh staiiiiii: llie li.ui tiue wl-sUüiI cuiitiuue lu : I Acid Weck! y Adcllliotts ú To our stock in order i 75? Accommodate our Customrs ! i with everythiog tliey may need toa k for. And wo wjll fartber pledge ourselvos to sell as cliea] AS TIMES WILLPElíWIT ■ and which ís aUvuys as ; -A.sIjO"was tlie HiOvost. At the samí1 time wehopeour friends an cnstomerswil.bar iu uiiotl that the limes cumpcrl us tu bell , our guuds For Cash or Iíeady Pny. Ann Arbor, Huab 28, If61. 8JMf Fruit and Ornamental TEEES, T !L.O7v7" PEICES. 11HK SrB-SriíIHKHS are now prepured to rceive or. Iiirail kn.dt nf Kr.nt at... Uf MUavntal Tref-, Shrubs, Planta. Fluuarn and V ne of i'v-ry descriptiou ' I aaJ variety. tor the Full ot 18 5 ni Spring of IWï.- We havo a liirtït; stock pow tcr'"'wi'lf . " inten-l lo njük imp"rtati(ios froin time t"tiut' aa tll waiii of the country k-niiii'l. WelOTiUth popl in..l;6 thenj-felvei; arqUAilltttd with our facilities '"or 4fOL bu-;, nrn, before purchasiiifr elewhcru. We wiur-mt ;i][ ;). rielie to he trasto nime. nn.l t.i be Tlf[irVu m healthv pcimen . All c"mm inletlon 11 bi' prr.in])'ly responded (o. Oi:r ftiice : " H"geis' Aricultuial Store, Detroit st. , Ann Arbor, Mich. üüBOIS, CARR & CO. Asn Artor, June 24, 1862. 8Sótf

Article

Subjects
Old News
Michigan Argus